กลุ่มมิตรผล เปิดตัวอาคาร “แก่น” หรือ “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์” จับมือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนศูนย์กลางแห่งกา รพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเห นือของไทย

กลุ่มมิตรผลเนรมิตตึกร้างกลางเมืองขอนแก่น สู่ตึกพลังงานแสงอาทิตย์ ‘ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์‘ ตั้งเป้าหมายศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด และพันธมิตรจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดอาคาร แก่น” หรือ ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ อาคารสูง 28 ชั้นบนย่านสร้างสรรค์และนวัตกรรมศรีจันทร์ ใจกลางเมืองขอนแก่น ที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่จะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ Smart City รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาอีสานให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของลุ่มน้ำโขงได้ในอนาคต

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยมากว่า 65 ปี และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า 27 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เรามองเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านของพื้นที่เกษตรกรรม การเชื่อมต่อเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง ASEAN Highway รวมถึงเป็นเมืองแห่ง
ศูนย์รวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัย อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการยกระดับสู่เมืองแห่งนวัตกรรมและ Smart City เราจึงได้ตั้งใจ
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาคาร “แก่น” หรือ “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์” ซึ่งตั้งอยู่ในย่านนวัตกรรมใจกลางเมืองขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น
ที่จะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ กล่าวว่า อาคาร แก่น หรือ ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เป็นอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น มีขนาดความสูง 28 ชั้น และได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นอาคารอเนกประสงค์แบบMulti-Used บนพื้นที่กว่า 53,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ของการเป็นแก่นแห่งศูนย์กลาง แก่นแท้แห่งรากฐาน แก่นกลางของความร่วมมือ และแก่นของสาระและการแบ่งปัน โดยอาคารได้ผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางโครงสร้างวิศวกรรมอย่างรอบคอบ พร้อมการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามผสมผสานอัตลักษณ์ความงามของท้องถิ่นอย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำ Smart Technology มาประยุกต์ใช้ อาทิ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าในอาคารฯ โดยอาคาร แก่น เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้และกิจกรรม

ในย่านด้วยรูปแบบนวัตกรรมเปิด หรือ Open Innovation ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และความคิดสร้างสรรค์เป็นศูนย์รวมของการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ชั้น 9 ของอาคาร ยังมีศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยพื้นที่แสดงผลงาน สินค้า การจัดประชุม และโรงแรม แอดลิบ ขอนแก่น (Ad Lib Khon Kaen)”

ทั้งนี้ การเปิดตัวอาคาร แก่น ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ร่วมกับระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา โดยอาคารฯ พร้อมเปิดให้บริการผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป เริ่มจากส่วนของโรงแรม แอดลิบ ขอนแก่น (Ad LibKhon Kaen) คาเฟ่ ร้านอาหาร และจุดชมวิวเมืองขอนแก่น 360 องศา ณ สกายบริดจ์ (Sky Bridge) ชั้น 28 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น