ชาวอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย กว่า 1 พันคน ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพ ในงานสืบสวนประเพณีบุญคูณลาน เล่าขาน ตำนานข้าว อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565 ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 65

ชาวอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย กว่า 1 พันคน ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพ ในงานสืบสวนประเพณีบุญคูณลาน เล่าขาน ตำนานข้าว อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565 ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 65

เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอเฝ้าไร่ อีกทั้งยับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร ไฮไลท์ของงานฯ คือเจดีย์รวงข้าวความสูงกว่า 30 เมตร ที่ประดับตกแต่งด้วยมัดข้าวนับแสนมัด รวงข้าวนับล้านรวง ให้ผู้มาร่วมงานได้ไหว้สักการะ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (1 ธันวาคม 2565) ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสวนประเพณีบุญคูณลาน เล่าขาน ตำนานข้าว อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565 ซึ่งในพิธีเปิดงานฯ ชาวอำเภอเฝ้าไร่ จากทั้ง 5 ตำบล กว่า 1 พันคน ได้ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพ อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตีข้าว ตำข้าว และฝัดข้าว ที่สร้างความสนุกงานให้กับงานฯได้เป็นอย่างมาก
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวว่า อำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ตลอดจน พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอเฝ้าไร่ ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขาน ตำนานข้าว อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการจัดงานได้มีการผนวกกับมิติความหลากหลายของ วัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ประกอบด้วย การจัดสร้าง เจดีย์รวงข้าว ที่ถือเป็นไฮไลท์ภายในงาน ความสูงกว่า 30 เมตร ที่ประดับตกแต่งด้วยมัดข้าวนับแสนมัด รวงข้าวนับล้านรวง ให้ผู้มาร่วมงานได้ไหว้สักการะ , พิธีสู่ขวัญข้าวมงคล , การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง , การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอเฝ้าไร่ , การจัดแสดงสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร การจัดงานฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอ เฝ้าไร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร และเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีที่สำคัญของพื้นถิ่น โดยงานฯจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น