ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้เปิดรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมให้กำลัง ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


สำหรับโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิตด้วยใจ” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการ โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในปี 2565 ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ในเรื่องการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ทราบถึงภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน มีประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น