มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโคราชเปิดตัว VU Hackathon 2022 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สร้างนวัตกรรมเมืองสุขภาพ อยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวคิด “Aging Society”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม ที่อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมแถลงข่าว VU HACKATHON 2022: Technology & Innovation for the Future of KORAT Wellness City เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวคิด “Aging Society” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://vuhackathon.vu.ac.th ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม (Workshop) และแข่งขัน (Hack day) ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 48 ชั่วโมง ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้รับเงินรางวัล acer Notebook เสื้อแจ็คเก็ต AMD Ryzen พร้อมประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และผู้สนับสนุนโครงการ มูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท
โดยมีนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สิน ลิ่วศิริรัตน์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล RIM Living ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และนายมารุต ชุ่มขุนทด CEO & Co-Founder Class cafe and VELA Verse เข้าร่วมพูดคุยถึงแนวคิด แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม หัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของโคราชเมืองสุขภาพประชาชนอยู่ดีมีสุข Wellness and Aging-Society: เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยคนโคราชได้อย่างไร? และ Pitching อย่างไรให้น่าสนใจ?”
อ.ดร.ณัฐวัฒม์ ฯ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดเผยว่า เป็นการเปิดโอกาสส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในรั้วอุดมศึกษา และผู้ที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์อัพ (Start-up) ได้พัฒนาแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสังคม และชุมชน เพื่อให้ได้โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ นำไปต่อยอดให้เมืองโคราชเป็นเมืองที่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นคือ การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้สูงอายุและคนโคราชเกิดความสุข ซึ่งจะทำให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึง Pain Point ของผู้สูงอายุ อาทิ การมีรายได้น้อย/มีภาวะพึ่งพิง การเจ็บป่วย การถูกทอดทิ้ง ความเหงา รู้สึกโดดเดี่ยว ภาวะซึมเศร้า การนอนไม่หลับ การหลงลืม สุขภาพร่างกายเสื่อมตามอายุ ภาวะทุพโภชนาการ การรับรส การบดเคี้ยว การกลืนที่ลำบาก และความต้องการบริโภคสินค้าเฉพาะที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาสร้างโอกาสต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่สนับสนุนให้โคราชเป็นเมืองสุขภาพ ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ดีมีสุข นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และเม็ดเงินในพื้นที่ให้คึกคักขึ้น เมื่อประชาชนในพื้นที่ทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แสดงความคิดเห็น