ขอนแก่น ประชาชนแห่รับวัคซีนเข็มกระตุ้น พร้อมขยายจุดฉีดงานไหม

5 ธ.ค. 65 ที่ศูนย์สร้างสุข วัดหนองแวงพระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ในวันนี้โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ถือเป็นดีเดย์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ เพื่อเป็นเข็มกระตุ้นและเข็มแรก ของทุกเพศทุกวัย ทำให้ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทาง มารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 8 โรคเสี่ยง ส่วนที่หน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ภายในงานเทศไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่บริเวณหสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พบว่าแทบไม่มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

แพทย์หญิง รุจิรารักษ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านบริการปฐมภูมิ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น โดยที่อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ใช้ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาวัดสิริธรรมมิกาวาส) และจุดปฐมภูมิ ภายในงานเทศกาลไหมขอนแก่น

หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อรณรงค์ในการฉีดวัคซีนหลังจากมีการแพร่ระบาด โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก โดยจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่ม 608 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดวัคซีนจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชน ซึ่งได้กระจายวัคซีนไปยัง รพ.สต. ทั้ง 21 แห่ง

โดยเฉพาะที่หน่วยปฐมพยาบาล งานเทศกาลไหมนานาชาติได้เปิดให้เข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้ทันที ซึ่งได้เริ่มให้บริการทุกวันถึงเวลาเที่ยงคืน ไปจนถึงการจัดงานวันที่ 10 ธ.ค. 65 นี้ ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันหมู่ ป้องกันอันตรายจากไวรัสโควิด-19.

แสดงความคิดเห็น