ระดมสมองออกแบบยุทธศาสตร์ “เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ” เร่ง กม.กัญชาให้ผ่านวาระ 2

มทส.โคราช ระดมสมองออกแบบยุทธศาสตร์ “เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ” ส.ส สมศักดิ์ ภท. แจงดันสุดฤทธิ์ กม.กัญชาให้ผ่านวาระ 2 ลั่นเจอดิสเครดิต

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม ที่อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์ “เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา” โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. พร้อม รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชนจำนวน 150 คน ร่วมให้การต้อนรับและฟังนายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส เขต 11 จ.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ระเบียงเศรษฐกิจเวสเนส เพื่อพลิกฟื้นจังหวัดนครราชสีมา” นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปาฐกถาหัวข้อ “การเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์การสุขภาพนานาชาติ” การเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้บทสรุปผลยุทธศาสตร์เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ เป็นพื้นที่ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างสรรค์รูปแบบการบริการและเป็นพื้นที่กลางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวลเนสมูลค่าสูงต่อไป พร้อมการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพและการแพทย์ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายสมเกียรติ รอง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย โดยโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา TWC จำแนกพื้นที่ตามมติคณะกรรมการ Medical Hub จำนวน 10 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจ.นครราชสีมาและสถาบันอุดมศึกษาร่วมบริหารจัดการ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และเวลเนสที่ใช้สนับสนุนการยกระดับสมรรถนะเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Wellness hub ต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์ ส.ส.เขต จ.นครราชสีมา ภท. กล่าวว่า นโยบายของ ภท.ได้ดำเนินเกี่ยวกับพืชกัญชาให้สอดคล้องกับบริบทและมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับสมองและมะเร็ง แม้นกัญชาไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากไปอย่างสงบและไม่ทรมานจากอาการเจ็บป่วยรวมทั้งลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า

ทั้งนี้มีการดิสเครดิตสร้างปมดราม่าทำลายกัน ทั้งๆที่กฎหมายได้บัญญัติควบคุมห้ามจำหน่ายให้เยาวชน แม้นสังคมเป็นห่วงกังวลและยังเข้าใจกัญชาเป็นยาเสพติด ซึ่งกรรมาธิการและนักวิชาการได้ศึกษารายละเอียดรวมทั้งสามารถแก้ไขโดยลดเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายกัญชา ซึ่ง ภท.มีจุดยืนจะเคลื่อนไหว ผลักดันให้ผ่านการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 ส.ส สมศักดิ์ กล่าวย้ำ

แสดงความคิดเห็น