อ.ส.ช โคราช จัดกิจกรรม ACN Family Run ครั้งที่ 1 หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.ส.ช) ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้อำนวยการ อ.ส.ช พร้อมนายลบพาล ธีระบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู อ.ส.ช นายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่า อ.ส.ช และผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษาร่วมแถลงการจัดกิจกรรม ACN Family Run ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 แบ่งเป็นการวิ่ง 3 ประเภท ประกอบด้วย VIP 1.6 กิโลเมตร 3.2 กม. และ 8 กม. และครอบครัว 3.2 กม. 8 กม. และประเภทบุคคลทั่วไป 8 กม. ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งแรกและจัดขึ้นเพื่อฉลองครอบครับ 55 ปี การสถาปนา อ.ส.ช และจัดหาครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนยกระดับโกอินเตอร์
ภราดาวิทยา เปิดเผยว่า ร่วม 3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและวิถีชีวิต อ.ส.ช เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของครู บุคลากรและนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนรวมถึงกลุ่มผู้รักการออกกาลังกายให้หันมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเองซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนให้มาร่วมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและสนับสนุนการของบรรดาบุตรหลาน
แสดงความคิดเห็น