“หมอวรงค์” ลุยโคราชจัดแคมเปญ แก้ ม.112 เพิ่มการคุ้มครอง สถาบันฯ ต้านกลุ่มคนหวังล้มล้าง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ( ทภด.) พร้อมภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ และกลุ่มปกป้องสถาบันฯ จ.นครราชสีมา จัดเสวนา “เพิ่มมากกว่าแก้ ม.112 ไม่คิดล้มล้าง จะกลัวอะไร” โดยมีตัวแทนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นพ.วรงค์ ฯ  เปิดเผยว่า สำหรับ จ.นครราชสีมา ถือเป็นแห่งแรกในอีสาน เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับมาตรา 112 ให้กับประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดี จ้องทำร้าย จ้องทำลายสถาบันฯ โดยการรณรงค์เสนอแก้ไข ม.112 ในแต่ละประเด็นที่เสนอ มีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง ดังนั้นพรรคไทยภักดี ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเทศไทยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย เราจึงจะเสนอแก้ไข ม.112 โดยเพิ่มบทบัญญัติซึ่งทำให้ ม.112 ครอบคลุมการคุกคาม จาบจ้วงที่มาในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งมากขึ้น เป็นศูนย์รวมจิตใจและเสาหลักของประเทศชาติ
พวกเราตระหนักดีว่า “ ปัญหาของประเทศไม่ใช่อยู่ที่สถาบัน แต่ปัญหาอยู่ที่การโกง ทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง ดังนั้นเราในฐานะประชาชนคนไทยต้องร่วมกันต่อต้าน และขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป ”
แสดงความคิดเห็น