จังหวัดหนองคาย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565

 


วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย พร้อมนำผู้ร่วมงานฯประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในจังหวัดหนองคาย ระดับ AA จำนวน 14 หน่วยงาน

จากนั้นได้ร่วมรับชมวีดีทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ นำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต


ภายหลังเสร็จพิธีการและชมวีดีทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในการประชุมฯ.

แสดงความคิดเห็น