มีแล้ว..แบ่งปันและคืนให้สังคม บ้านขนมคุณภัทรา  บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง 1 คัน  มูลค่า 2,500,000 บาท   แก่โรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

บ้านขนมคุณภัทรา  บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง 1 คัน  มูลค่า 2,500,000 บาท
แก่โรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ครอบครัวมหาปิติ  นำโดย คุณกฤษณภัทร มหาปิติ
และ คุณเฉลิมพล  มหาปิติ ผู้บริหาร บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด หรือ แบรนด์บ้านขนมคุณภัทรา
พร้อมด้วยครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 2,500,000 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง 1คัน โดยมี นายแพทย์เชิดชัย กิตติโพวานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท  พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
 ปกติแล้วทางแบรนด์บ้านขนมคุณภัทรา ก็ได้ร่วมทำบุญหรือบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆ
เป็นประจำอยู่แล้ว และในโอกาสนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมอบรถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ให้กับทางโรงพยาบาลชนบท  เพื่อไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ ของทางโรงพยาบาลต่อไป
แสดงความคิดเห็น