เดือด ! เลือกตั้งประธานสหกรณ์ข้าราชการโคราช ผอ.ธี อบจ. ล้มแชมป์เก่า ชิงเค้กบริหารสินทรัพย์กว่า 2.4 พันล้าน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม ที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ระเบียบวาระเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 แทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ พบสมาชิกสามัญซึ่งเป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา กว่า 2,700 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 3,864 คน ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ได้สนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
โดยมีผู้สมัครหมายเลข 1 นายชัยพิชิต เย็นกลาง อายุ 57 ปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมื่นไวย อ.เมือง หัวหน้ากลุ่มพลังรักษ์สหกรณ์ 45 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 44 หมายเลข 2 นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มสหกรณ์โคราชโฉมใหม่ และผู้สมัครกรรมการดำเนินงานจำนวน 16 คน บรรยากาศคึกคักและเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งผู้สมัครค่อนข้างสูสี โดยผู้สนับสนุนทั้ง 2 กลุ่ม ตั้งแถวยืนอยู่บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดประชุมพร้อมดำเนินกิจกรรมโน้มน้าวให้สมาชิกที่กำลังเดินเข้าคูหาเลือกเข้าไปบริหาร จัดการองค์กรที่มีฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,462,274,701 บาท
ผลการรวมคะแนนลำดับที่ 1 นายธีรชัย ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,686 คะแนน ชนะนายชัยพิชิต ได้ 1,097 คะนน ส่วนกรรมการดำเนินการจำนวน 7 คน ปรากฏผู้สมัครของกลุ่มสหกรณ์โคราชโฉมใหม่ชนะยกทีมทั้ง 7 คน โดยนายธีรชัย ประธานสหกรณ์ป้ายแดง เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจที่เลือกตนและลูกทีมเข้ามาบริหารสหกรณ์ เราจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น 1.รวมหนี้ชีวิตเป็นสุข เพื่อพัฒนาคุฯภาพชีวิต 2.งดเพิ่มค่าธรรมเนียมเงินกู้ทุกประเภท 3.ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถกู้สามัญหมุนเวียนได้ 4.เพิ่มวงเงินกู้และลดดอกเบี้ยทุกประเภท 5.เพิ่มปันผลเฉลี่ยคืน โดยเน้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย
แสดงความคิดเห็น