นายกเล็กโคราช เอาจริงลงพื้นที่จี้ผู้รับจ้างให้เร่งรื้อ ถ.จอมพล หลังเพิ่งเทใหม่ไม่ถึงเดือน คาดโทษไม่ได้มาตรฐานเจอเชือดแน่    

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.จอมพล ช่วง ถ.มนัส-ถ.ไชยณรงค์ บริเวณสี่แยกศาลหลักเมืองถึงสี่แยกไนท์บาซาร์สวนหมาก รวมระยะทางประมาณ 220 เมตร โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ใช้รถแบคโฮและเครื่องจักรกลขุดลอกผิวจราจรที่เพิ่งลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ถึง 30 วัน ออกทั้งหมด ซึ่ง ทน.นครราชสีมา ในฐานะผู้จ้างได้ตรวจพื้นผิวจราจรพบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หลายอย่าง จึงสั่งให้ดำเนินการรื้อออก โดยผู้รับจ้างรับจะเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุด กำหนดระยะเวลาทำการประมาณ 5 วัน และงบทั้งรื้อและเทใหม่ประเมินราคา 7 แสนบาท ได้รับผิดชอบทั้งหมด
นายประเสริฐ นายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 “มหานครไร้สาย” โดย กฟภ.ได้ขุดพื้นผิวจราจรเดิมออก เพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินและย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดินในถนน 21 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.37 กิโลเมตร ในเขต ทน.นครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท จากนั้นเป็นขั้นตอนให้เอกชนเสนอราคา (e-bidding) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใครเสนอราคาต่ำก็ได้งาน แต่ ทน.นครราชสีมา ผู้ควบคุมสัญญาได้รับข้อร้องเรียนเช่น ถนนบางเส้นผู้รับจ้างขูดพื้นผิวเก่าทิ้งปล่อยไว้นานหลายสัปดาห์และบางจุดก่อสร้างทับพื้นผิวถนนเดิมโดยไม่ได้ขูดพื้นผิวเก่าออกทำให้พื้นผิวถนนมีระดับความสูงเสมอฟุตบาทหรือทางเดินเท้า ปิดทับทางระบายน้ำชุมชนและฝุ่นละอองกระจายฟุ้งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุจากพื้นผิวถนนขรุขระ จึงได้กำชับผู้รับจ้างทุกราย หากตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมโยธาและไม่เป็นไปตามที่สัญญาระบุ อาจต้องบอกเลิกสัญญาหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน
แสดงความคิดเห็น