กฟภ.ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า 542 ครัวเรือน จากเหตุน้ำท่วมโคราช ให้ความสำคัญความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า

กฟภ.ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า 542 ครัวเรือน จากเหตุน้ำท่วมโคราช ให้ความสำคัญความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม ที่ชุมชนเพชรเยี่ยม เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมาพร้อมนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผว.กฟภ.) ร่วมจัดกิจกรรม “ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดปัญหาซ้ำซาก โดยนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ.เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ได้นำพนักงานและบุคลากรดำเนินการซ่อมบำรุงระบบกระไฟฟ้าภายในอาคาร

นายศุภชัย ผว.กฟภ. เปิดเผยว่า ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ.มีมาตรการด้านความปลอดภัย เบื้องต้นในพื้นที่หากเกิดเหตุ ได้ระดมพนักงานและทีมงานในส่วนต่าง ๆ เร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย ยกระดับมิเตอร์ขึ้นเหนือระดับน้ำท่วมรวมทั้งตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในจุดที่น้ำท่วมสูงเกินระดับที่ปลอดภัย ทั้งนี้เหตุน้ำท่วมขังในบ้านเรือนในระดับสูงเป็นเวลานาน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หลังจากปริมาณน้ำลดลงในระดับที่ความปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน กฟภ.ได้ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุง และซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนแบบบูรณาการ รวมถึงเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ชุมชน ชุมชนลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง ชุมชนสวนผัก อ.โนนสูง รวม 542 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 2,331,700 บาท

 

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น