โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร “จามจุรี เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร “จามจุรี เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร “จามจุรี เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายคมสัน โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร กล่าวรายงาน มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายคมสัน โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร “จามจุรี เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีฟ้า และ สีส้ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

 

โดยกีฬาที่ทำการแข่งขัน มีกรีทาปฐมวัย วิ่งเปี้ยวประถมต้น วิ่งกระสอบประถมต้น กรีฑาประถมต้น (ชาย-หญิง) ตะกร้อประถมปลาย (ชาย-หญิง) เปตองประถมปลาย (ชาย-หญิง)ฟุตบอลประถมปลาย (ชาย ) วอลเล่ย์บอลประถมปลาย (ชาย-หญิง) และ กรีฑาประถมปลาย (ชาย-หญิง) พร้อมทั้งกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 347 คน ครูผู้ควบคุม 28 คน
ด้าน นายแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร กล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การแข่งขันกีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ขออวยพรให้คณะครู นักเรียน เยาวชนและผู้ปกครองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร จงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความสุขความเจริญ และขอให้การการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร “จามจุรี เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.

แสดงความคิดเห็น