เทศบาลเมืองหนองคายจัดงาน “อัศจรรย์ 10 ปี ตลาดแคมของหนองคาย” ฉลองครบรอบ 10 ปี ตลาดแคมโขง หรือถนนคนเดินริมโขงหนองคาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงาน จับจ่ายซื้อสินค้า พักผ่อนหย่อนใจ รับประทานอาการ และโต้ลมหนาวริมฝั่งโขง คึกคัก ท่ามกลางอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส

เมื่อเวลา 18.30 น.วันนี้ (17 ธ.ค. 65) ตลาดแคมโขง หรือถนนคนเดินริมโขงหนองคาย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายได้จัดงาน “อัศจรรย์ 10 ปี ตลาดแคมของหนองคาย” ฉลองครบรอบ 10 ปี ตลาดแคมโขง ขึ้น โดยมีนายวัชโร นวธาตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน และมี “เต๋า ภูศิลป์” ศิลปิน-นักร้องชื่อดัง ร่วมงานและแสดงดนตรีด้วย ซึ่งในวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงาน จับจ่ายซื้อสินค้า พักผ่อนหย่อนใจ รับประทานอาการ โต้ลมหนาวริมฝั่งโขงและขึ้นโต้ลมหนาวบน Giant Tree & River Walk ต้นไม้ยักษ์จุดชมวิวริมแม่น้ำโขงมุมสูง คึกคัก ท่ามกลางอุณหภูมิที่เริ่มหนาวเย็น 18 องศาเซลเซียส


สำหรับตลาดแคมของ หรือถนนคนเดินริมโขงหนองคาย ดำเนินการและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ตลอดจนการเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีพื้นที่ดำเนินการตั้งแต่บริเวณถนนหน้าวัดหายโศก จนถึงริมโขงตลาดท่าเสด็จ ระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย รำวงย้อนยุค การละเล่นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน , การแสดงดนตรีสากล, กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน / นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป การจำหน่ายอาหารประจำถิ่น ของดีจังหวัดหนองคาย ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านค้าของส่วนราชการต่าง ๆ

ได้แก่ ตลาดต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดแคมของหนองคาย จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดหนองคาย รวมถึงชาวต่างชาติ


ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 400 ราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมทัศนียภาพความสวยงามของแม่น้ำโขงและเลือกซื้อสินค้า สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 6,000 คน มีเงินสะพัดหมุนเวียนประมาณสัปดาห์ละ 700,000 บาท ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

แสดงความคิดเห็น