“ยุทธนา ศรีตะบุตร” นายก อบจ.หนองคาย เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 “พญานาคเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 “พญานาคเกมส์” ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565


นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวว่า การจัดแข่งขันครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณภาพ ของการกีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


โดยมีนักกีฬา – กรีฑา ที่เป็นตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ชนะเลิศ ทั้ง 15 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม, อำเภอสระใคร และอำเภอโพธิ์ตาก เข้าร่วมทำการแข่งขัน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 300 คน
สำหรับสนามการแข่งขันแบ่งเป็น 4 สนาม ได้แก่ สนามกีฬาหนองคาย FT, สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย และสนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร.

แสดงความคิดเห็น