ชาวนาโคราชเฮ! “เขื่อนลำตะคอง” จัดสรรน้ำเต็มคาราเบล 228 ล้าน ลบ.เมตร มากที่ในรอบ 10 ปี ให้ทำนาปี 66 กว่าแสนไร่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม ที่เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายสุคนธ์  เต็มยศยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้กดปุ่มเปิดบานประตูระบายน้ำช่องทางคลองธรรมชาติ เพื่อจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า เป้าหมายให้ประชาชนจำนวนกว่า 6 แสนคน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติได้มีน้ำอุปโภค บริโภคและใช้ในกิจกรรมการดำรงชีพอย่างพอเพียง
นายสุคนธ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สภาพอากาศช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวผ่านหลายลูกทำให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะพื้นท้ายเขื่อนมีปริมาณฝนตกเกณฑ์ที่ดีมาก จึงสามารถกักเก็บน้ำดิบที่ไหลมาจากผืนป่ามรดกโลกแหงที่ 5 ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้เต็มที่ สถานการณ์ล่าสุดมีปริมาณน้ำ 346.46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 110.96 % ของพื้นที่เก็บกักเดิม 314 ล้าน ลบ.เมตร กำหนดแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนทุกกิจกรรม 228 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 65 % และสำรองน้ำสำหรับฤดูฝน 119 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 35 % ถือเป็นปริมาณน้ำที่แบ่งปันให้มากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยเป็นน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 25 ล้าน ลบ.เมตร การเกษตร 158 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 107,350 ไร่ พืชผักพืชไร่ไม้ผล 701 ไร่ บ่อปลา 399 ไร่ อุตสาหกรรม 5 ล้าน ลบ.เมตรและรักษาระบบนิเวศน์ 25 ล้าน ลบ.เมตร ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและเป็นการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามมาตรการประหยัดน้ำยังเป็นแนวทางสำคัญสามารถช่วยให้ทุกภาคส่วนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้พอเพียง จึงขอความร่วมมือด้วย
แสดงความคิดเห็น