ชาวบ้านใน ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ร้องสื่อมวลชน ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่เกษตรบ้านนาขาม หมู่ 2 งบ 3 แสนกว่าบาทส่อไม่โปร่งใส พร้อมวอน ป.ป.ช. หนองคาย และ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย เข้าตรวจสอบ


วันนี้ (21 ธ.ค. 65) ชาวบ้านในพื้นที่ ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวนหนึ่งนำสื่อมวลชนเข้าสำรวจ โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อ.สังคม โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่เกษตรบ้านนาขาม หมู่ 2 (สายแยกบ่อขยะนาพ่ออู๊) ระยะทาง 1,934 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,736 ตารางเมตร ลงหินคลุก 464.16 ลบ.ม. งบประมาณ 335,500 บาท วันเริ่มสัญญา 18 ต.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค. 2565 มี หจก.อรุณเพิ่มพูนทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง นายการันย์ มั่นมงคล ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการมี นายบุญฤทธิ์ บุญเดช เป็นประธานกรรมการ ,นางกัณระญามาศ หลักมั่น และ นายสมนึก สิงห์ดีประภา เป็นคณะกรรมการ


ชาวบ้านให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินโครงการฯ กับงบประมาณที่ถูกจัดสรรมาดำเนินงานไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากสภาพถนนที่ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งระยะทาง จำนวนหินคลุกที่ลง โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้ทักท้วงไปแล้ว แต่ทาง อบต.แก้งไก่ ไม่สนใจตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เสียประโยชน์จากโครงการฯ ดังกล่าว โดยชาวบ้านต้องการให้ ป.ป.ช. หนองคาย และ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย เข้าตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนได้ประโยชน์จริงจากโครงการฯ ของรัฐที่ทำในพื้นที่.

แสดงความคิดเห็น