รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางฯ และตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ

วันนี้ (21 ธ.ค. 65) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 65 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)
โดยในช่วงเช้าได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยแต่ละจังหวัดได้รายงานผลความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางฯ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ และรายงานปัญหาสำคัญในภาพรวมของจังหวัด เช่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคาย มีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รายงานฯ

ในช่วงบ่ายนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชน ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ภายหลังเสร็จจากการประชุมก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีรถไฟนาทา บ้านดอนแดงใต้ หมู่ที่ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย และเดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกผู้พิการและคนสูงวัย ที่ดำเนินการที่บริเวณบันไดทางขึ้นด้านข้างของอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง งบประมาณ 1,224,200 บาท ซึ่งขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 25.

แสดงความคิดเห็น