มูลนิธิเจริญ โภคภัณฑ์ช่วยสังคมไทย ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว

22 ธ.ค. 65 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ และมอบกระบือจำนวน 8 ตัวแก่นางวิมลชัยปรัชญาวงศ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ฟาร์มกระบือทันสมัยนางวิมล ชัยปรัชญาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ โครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2565 ได้ไถ่ชีวิตแม่โคและแม่กระบือพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 2,695 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกร 2,298 ครอบครัว ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย และสงขลา โดยได้มอบให้เกษตรนำไปเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดระยะเวลา 20 ปี โครงการได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม พร้อมติดตามงานอย่างใกล้ชิด ผลงานที่พอสรุปได้เป็นรูปธรรม คือ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์โค – กระบือ เพิ่มขึ้นจาก 2,695 ตัว เป็นกว่า 7,800 ตัว เกษตรกรได้รับประโยชน์ในรูปผลผลิตที่เป็นการขายสัตว์ ปุ๋ยคอก และอื่นๆมากมาย

ซึ่งในปีนี้ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือฯ ได้จัดให้มีพิธี ไถ่ชีวิตกระบือ และมอบกระบือแก่เกษตรกรขึ้น โดยได้คัดเลือกเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร จำนวน 15 ครอบครัว เพื่อมอบแม่พันธุ์กระบือจำนวน 111 ตัว โดยแม่กระบือเหล่านี้ ได้รับการ ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดโค-กระบือ แล้วจึงนำมาส่งมอบให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงดูต่อไป เพื่อการอนุรักษ์กระบือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

การไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เป็นจำนวน  111 ตัว แก่เกษตรกรจำนวน 15 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม สุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธ ซึ่งมีอาชีพหลักในการทำนา และทำการเกษตร โดยกระบือในโครงการฯ ทั้งหมดที่มอบให้เกษตรกรจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่กรมปศุสัตว์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงดู และขยายพันธุ์กระบือ รวมไปถึงการดูแลและติดตามผลเพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อน ไขที่ตกลงไว้ ” นายวัลลภ เจียรวนท์ กล่าว

ในการนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือร่วมกับโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้โดยการบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเข้าบัญชี ชื่อ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (กองทุน ไถ่ชีวิต โค-กระบือ)”

– ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์

บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 133-4-89508-1

– ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 001-2-83260-7

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสีลม (ซี.พี. ทาวเวอร์) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-03977-2

แสดงความคิดเห็น