ขอนแก่นชวนเที่ยว งานเคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. นี้

ขอนแก่น ชูวัฒนธรรมและของดีอีสานในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี
2566 งาน Khonkaen Soft Power Countdown 2023 “ชมเฮือนโบราณ ชิมอาหาร
ในตำนานสืบสานผ้าไทย”

ที่ บริเวณเฮือนโบราณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีนายธีระศักดิ์ ที่ฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นาย
ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น , พ.ต.ท.พิทักษ์
เขต สิงห์พิทักษ์ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, นายชาญณรงค์ บุริส
ตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 ฐาน Khonkaen Soft
Power Countdown 2023 “ชมเฮือนโบราณ ชิมอาหารในตำนาน สีบสานผ้าไทย” ซึ่งกำหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม-1 มกราคม 2566 ที่ บริเวณเฮือนโบราณสนามศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ที่ฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า งานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิจังหวัด
ขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , เทศบาลนครขอนแก่น , พัฒนาการจังหวัด
ขอนแก่น , วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนา , ตำรวจภูธร ภาค 4 ,
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สภาอุตสาหกรรม , สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน , สถาน
กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , 24
องค์กรจีน , สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ,
8 องค์กรเศรษฐกิจ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
สำหรับการจัดงานภายใต้แนวคิด ชอป ชิม ชม เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนใน
พื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
เป็นการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน ในส่วนของ

ㆍ “ชอป” คือการคัดสรรของดีของจังหวัดขอนแก่น เพื่อมาจำหน่ายในงาน
. “ชิม” ร้านอาหารรสเด็ด อาหารในตำนาน จากร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัด
ㆍ “ชม” การแสดงพื้นบ้าน และความงดงามของผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่เมือง
ขอนแก่น ซึ่งได้รับการรับรอง จากสภาหัตถกรรมโลก องค์การยูเนสโก ในการเป็นเมือง
หัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่, กิจกรรมของดีเมืองขอนแก่น , กิจกรรมเทศกาลอาหารใน
ตำนาน , กิจกรรมเวทีแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน, กิจกรรม
จำหน่ายสินค้าทั่วไป , กิจกรรมอุโมงค์น้ำมนต์ , กิจกรรมการประกวดแต่งกายด้วยผ้า
ไทย, กิจกรรมออกร้านเพื่อเช่าชุดผ้าไทย
ㆍ และในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มาร่วมส่งท้ายปีด้วยกัน และเดินผ่านอุโมงค์
น้ำมนต์รับปีใหม่
ㆍ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 1 มกราคม2566
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เพื่อควมเป็นสิริมงคล รับปีใหม่ตามวิถีอีสาน
ㆍ ชมการประดับตกแต่งไฟหลากสีสัน สวยงาม และเซลฟี่ เช็คอินที่เฮือนโบราณระหว่าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 ณ บริเวณเอนโบราณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น