ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาหนองคาย ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองคาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 3,4,5 แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาหนองคาย ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองคาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 3,4,5 แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


วันนี้ (26 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาหนองคาย ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองคาย ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 3,4,5 แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จำนวน 81 ราย
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เชิญชวนเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใกล้บ้าน.

แสดงความคิดเห็น