สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมมือพันธมิตร ในจังหวัดหนองคายสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมมือพันธมิตร ในจังหวัดหนองคายสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุดเรียงความประเทศไทย ณ ตลาดรถไฟ จังหวัดหนองคาย เปิดให้ชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น.

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (27 ธันวาคม 65) ณ ตลาดรถไฟ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดหนองคาย ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีขึ้น
ภายหลังพิธีเปิดฯ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วย นางจิระนันท์ สกุลตั้งไพศาล ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้สำหรับประชาชน ผ่านโครงการ “มิวเซียมติดล้อ” หรือ Muse Mobile ณ ตลาดรถไฟ หนองคาย
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ดำเนินภารกิจมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ Discovery Museum ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้ ร่วมกันค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมต่อยอดแนวคิดนี้เป็นคาราวาน Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 47 จังหวัด ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 222 หน่วยงาน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในทุกภูมิภาคที่เข้าชมชุดนิทรรศการมากกว่า 624,522 คน และขณะนี้ ได้เคลื่อนล้อมาจ่อคิวอยู่ที่จังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้ว
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการนี้ มีความสำคัญต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ได้แสวงหาความรู้ รู้จักวิถีไทย รู้จักรากเหง้า ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจ จนสามารถนำอดีตมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต จนเกิดเป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยผลักดันเศรษฐกิจของเมืองให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ คุ้มค่าแก่การลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำคัญในหลายพื้นที่ อาทิ แหล่งโบราณคดีโคกคอน มีการขุดพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องใช้ต่างๆ ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์, มีแหล่งถลุงแร่ทองแดง ดีบุกสมัยโบราณ, เทศกาลบุญบั้งไฟพญานาค, สถาปัตยกรรมอาคารเก่าสวยงาม, ความหลากหลายของชาติพันธุ์ เป็นต้น คาดว่าแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่แห่งใหม่นี้ จะสามารถดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกมากมาย
ด้าน นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย เชิงอนุรักษ์ “ณ ตลาดรถไฟ หนองคาย กล่าวเสริมว่า มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile ชุด “เรียงความประเทศไทย” เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศไทยและคนไทย ผ่านรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย ตื่นเต้น น่าสนใจ เทียบเคียงกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของต่างประเทศ ความยาวกว่า 50 เมตร นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟเก่าจังหวัดหนองคายเชิงอนุรักษ์ “ณ ตลาดรถไฟ หนองคาย” ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบไม่เกินกลางปี พ.ศ. 2566 แต่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ Muse Mobile พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เปิดวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ ชื่อชุดนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมที่มีความทันสมัย รองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน ต่อยอดองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค และมุ่งตรงเข้าหาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยตั้งเป้าหมายการสัญจรของ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทย อันจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

แสดงความคิดเห็น