ชาวบ้านร้องกองทรายของผู้ประกอบการท่าทรายใน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สร้างปัญหานำมากองในจุดที่ไม่เหมาะสมริมถนนทางหลวงแผ่นดิน ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองช่วงที่อากาศแล้งและเกิดลม ถนนพัง ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รวมทั้งฝุ่นที่ปลิวเข้าวัดอรัญบรรพต (วัดหลวงปู่เหรียญ) สื่อตรวจสอบพบท่าทรายผุดราวดอกเห็ดในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ไร้การควบคุม ผู้นำชุมชนเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นไม่คำนึงผลกระทบระยะยาว ทั้งผลกระทบต่อนิเวศแม่น้ำโขง ปัญหาถนนพัง ส่วน อบต.บ้านหม้อ ไร้มาตรการเชิงรุกจัดการผู้ประกอบการท่าทราย เมื่อเกิดปัญหานำเงินภาษีประชาชนไปซ่อมถนน ส่วนผู้ประกอบการไร้ความรับผิดชอบ จี้ทบทวนต่อใบอนุญาต

ชาวบ้านร้องกองทรายของผู้ประกอบการท่าทรายใน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สร้างปัญหานำมากองในจุดที่ไม่เหมาะสมริมถนนทางหลวงแผ่นดิน ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองช่วงที่อากาศแล้งและเกิดลม ถนนพัง ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รวมทั้งฝุ่นที่ปลิวเข้าวัดอรัญบรรพต (วัดหลวงปู่เหรียญ) สื่อตรวจสอบพบท่าทรายผุดราวดอกเห็ดในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ไร้การควบคุม ผู้นำชุมชนเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นไม่คำนึงผลกระทบระยะยาว ทั้งผลกระทบต่อนิเวศแม่น้ำโขง ปัญหาถนนพัง ส่วน อบต.บ้านหม้อ ไร้มาตรการเชิงรุกจัดการผู้ประกอบการท่าทราย เมื่อเกิดปัญหานำเงินภาษีประชาชนไปซ่อมถนน ส่วนผู้ประกอบการไร้ความรับผิดชอบ จี้ทบทวนต่อใบอนุญาต

 


วันนี้ (28 ธ.ค. 65) ชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และชาวบ้านที่ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 (ศรีเชียงใหม่-สังคม) นำผู้สื่อข่าวดูสภาพพื้นที่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดิน พื้นที่ หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อดูกองทรายที่ถูกนำมากองไว้ โดยระบุว่าเป็นกองทรายของผู้ประกอบการท่าทรายในพื้นที่ นำมากองไว้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนำไปจำหน่าย ซึ่งกองทรายจำนวนมากดังกล่าวกองอยู่บริเวณนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการดูดมาจากแม่น้ำโขง ทำให้เกิดความไม่สวยงาม บดบังทัศนียภาพ ช่วงหน้าแล้ง หรือเกิดลมพายุพัด ก็จะเกิดทรายปลิวเข้าไปในย่านชุมชนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน รวมทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ ที่มาวิ่งเล่นภายในสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะที่อยู่ไมไกลจากกองทรายได้รับผลกระทบ รวมทั้งประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ทรายปลิวเข้าตาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และที่สำคัญทรายปลิวเข้าไปภายในวัดอรัญบรรพต (วัดหลวงปู่เหรียญ) ก่อผลกระทบต่อศาสนสถานที่สำคัญของชาวหนองคาย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง โดยชาวบ้านไม่เห็นด้วยหากนำมากองไว้ริมทางหลวงแบบนี้ เพราะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ
จากการลงพื้นที่สำรวจของสื่อมวลชนพบว่าได้มีการนำทรายจากท่าทราย (แม่น้ำโขง) มากองสต๊อกไว้จำนวนมากจนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อมริมทาง โดยพบว่าเมื่อมีลมพัดมาทรายจะปลิวเข้าสู่ชุมชนรวมทั้งวัด 2 แห่งที่อยู่ใกล้กับกองทราย ส่วนรถที่วิ่งสัญจรไปมาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กหากลมพัดทรายเข้าตาผู้ขับขี่
ชาวบ้านรายหนึ่งที่ใช้ถนนผ่านจุดที่กองทรายอยู่ทุกวันให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ที่ผ่านมาไม่มีกองทรายมากองไว้บริเวณนี้ชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมาก็เดินทางได้ปกติ แต่เมื่อผู้รับเหมาที่ได้รับสัมปทานการดูดทรายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหม้อ ได้นำทรายมากองไว้ริมทางเพื่อให้งายต่อการขนส่งทรายไปจำหน่าย โดยไม่คำนึงว่าประชาชนที่สัญจรไป-มา จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ประกอบการนำทรายออกจากพื้นที่ตรงนี้ในทันที หรือเป็นไปได้ควรกองทรายรวมกันไว้ที่ท่าทรายจะดีที่สุดเพื่อนั้นคือพื้นที่สัมปทานอยู่แล้ว อย่านำมากองแบบนี้เพราะสร้างผลประทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และประชาชนที่สัญจรไปมา
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกของสื่อมวลชนพบว่า คณะกรรมการตรวจท่าทรายอำเภอศรีเชียงใหม่ ไม่ได้เข้าดำเนินการตรวจบรรดาท่าทรายในพื้นที่อย่างจริงจัง ทำให้บรรดาท่าทรายต่างๆในพื้นที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยยึดถนนสาธารณะในความดูแลของ อบต.บ้านหม้อ ใช้ขนส่งทรายจนถนนพังเสียหาย ประชาชนในพื้นที่แทบจะไม่ได้ใช้ถนนร่วม ส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินในจุดที่ท่าทรายตั้งอยู่ก็ได้รับความเสียหายจากการบรรทุกทรายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แขวงทางหลวงหนองคายต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมตลอดเวลา แต่ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจท่าทรายอำเภอศรีเชียงใหม่ มีเพียงลงพื้นที่ตรวจพอผ่านๆแต่ไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด ส่วน อบต.บ้านหม้อ ก็ไม่มีการออกกฏระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นมาจัดการปัญหาท่าทรายปล่อยให้บรรดาท่าทรายดำเนินกิจการโดยขาดการควบคุมจากหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
สำหรับกรณีดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องผ่านสื่อมวลชนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจัง ทั้งระเบียบการดูดทรายของกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ ทั้งสำนักงานเจ้าท่า, สำนักงานป่าไม้, สำนักงานอุตสาหกรรม, สำนักงานาธารณสุข, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการมีการตั้งกองทรายที่สูงเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดแรงที่พัดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะทำให้ฝุ่นละอองจากเม็ดทราย พัดเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนหรือกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากกองทรายตั้งสูง เมื่อปรับให้กองทรายต่ำลง ผลกระทบก็จะน้อยลงตามไปด้วย
สำหรับพื้นที่ บ้านหม้อ หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ มีกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชน กับ ผู้ประกอบการดูดทราย ทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นละลอง การจราจร การเกษตร การประมงในแม่น้ำโขง และการท่องเที่ยว โดยชาวบ้านร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่า การอนุญาตให้ดูดทรายในพื้นที่ ต.บ้านหม้อนั้น ชาวบ้านบอกกับสื่อมวลชนว่ามันไม่ถูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นประชาคมแล้ว โดยการจะให้มีการจัดตั้งโรงงานดูดทรายในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้านต้องอธิบายและสรุปถึงผลดี ผลเสียของการจัดตั้งโรงงาน ก่อนที่จะมีการทำประชาคม แต่ผู้นำหมู่บ้านก็ไม่ได้พูดอะไรหรืออธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านจึงคิดว่าการทำประชาคมที่ผ่านมาไม่โปร่งใสและมองว่ามีการรวบรัดทำประชาคมโดยไม่สนใจผลกระทบต่อนิเวศแม่น้ำโขงในระยะยาว จึงเรียกร้องให้มีการทบทวนการต่อใบอนุญาตรวมทั้งตรวจสอบขั้นตอนการทำประชาคมให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย ที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจเอาหรือไม่เอาท่าทราย.

แสดงความคิดเห็น