โคราช ปชช.แห่กลับบ้านฉลองปีใหม่ ถ.มิตรภาพ คับคั่ง สถานีขนส่ง ผู้โดยสารแน่น

โคราช ปชช.แห่กลับบ้านฉลองปีใหม่ ถ.มิตรภาพ คับคั่ง สถานีขนส่ง ผู้โดยสารแน่น
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม สภาพการจราจรบนทางหลวงหมาย 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมือง นครราชสีมา ประตูหน้าด่านเข้าสู่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อไปฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณรถยนต์ค่อนข้างหนาแน่นเต็มทุกช่องทางสัญจร ส่งผลให้สภาพการจราจรคับคั่งสลับหยุดนิ่งท้ายแถวสะสมยาว เมื่อผ่านช่วงทางแยก ทางร่วมหรือชุมชนต้องชะลอตัวทำความเร็วได้ประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 พบผู้โดยสารส่วนใหญ่ บรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมารอขึ้นรถโดยสารประจำท้องถิ่น หรือรถหมวด 4 เพื่อกลับภูมิลำเนาไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวจำนวนมาก ทำให้ต้องยืนต่อแถวและใช้เวลารอคิวซื้อตั๋วค่อนข้างนาน โดยรอรถแล่นมารับในแต่ละเที่ยวที่ระบุในตั๋ว ส่วนหนึ่งได้พากันไปนั่งรอในเต็นท์และหลบแสงแดดตามร่มไม้ในพื้นที่สถานีขนส่ง ฯ รอผู้ประกอบการประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ขึ้นรถ
ทั้งนี้นายรังสฤษดิ์  วรสีหะ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายประสันติ  ขาวปลอด หัวหน้าสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 นางทิพวิมล  บุญพัฒนาภรณ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโสตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ดำเนินการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับขี่ทุกคนต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจสภาพรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเน้นย้ำมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสะดวกและปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2566
นครราชสีมา/เกษม  ชนาธินาถ 086-6486006
แสดงความคิดเห็น