ปิดตำนาน17ปี ยูบาร์ขอนแก่น ชาวขอนแก่นเตรียมเที่ยวส่งท้ายปิดร้าน5ปีรับปีใหม่ ผู้ว่าขอนแก่นโพสต์เฟสบุ๊ค เพราะยาเสพติดผมยอมไม่ได้

ปิดตำนาน17ปี ยูบาร์ขอนแก่น ชาวขอนแก่นเตรียมเที่ยวส่งท้ายปิดร้าน5ปีรับปีใหม่ ผู้ว่าขอนแก่นโพสต์เฟสบุ๊ค เพราะยาเสพติดผมยอมไม่ได้

รายงานข่วระบุว่า ทางยุบารได้ชี้แจงว่า เปิดมา 17 ปีเคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด เพราะเป็นพื้นที่โล่งเปิด เพิ่งจะ
มีปัญหาครั้งแรกเมื่อเดือนลิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้เคยมีการมาซุ่มตรวจพบว่า มีผู้ที่เข้ามาเที่ยวมีฉี่สีม่วง แต่ไม่มี
อุปกรณ์ในการเลพฯ ซึ่งผู้ที่ตำรวจตามไปจับกุมตัวได้โดยดูจากกล้องวงจรปิด ผู้ต้องหาคนดังกล่าวบอกว่า ได้ซุกซ่อนเข้า ไปในแป้งตลับ ซึ่งเราคงไม่ลามารถที่จะไปตรวจลอบได้ “เราเปิดร้านมา 17 ปี เราเข้มงวดมากๆ” เรื่องยาเลพติด เราเป็นพื้นที่โล่งไม่ได้มีห้องลับแบบที่เคยเป็นข่าว และ
ตอนนี้ในทางคดีตำรวจยังไม่ได้ล่งฟ้อง แต่การส่งเปิดเป็นการ เด็กอายุตำกว่าเกณฑ์เราก็จะไม่อนุญาตให้เข้าโดยเด็ดขาด
ใช้อำนาจทางปกครองของผู้ว่าฯ ซึ่งเราจะได้ดำเนินการขอคุ้มครองชั่วคราวจากทางศาลปกครองต่อไป

 

จากเหตุการข่าวสั่งปิดยูบาร์ตามรายละเอียด คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๑๕๑/๒๕๖๕
เรื่อง สั่งปิดสถานบริการ ประเภท ๓ (๑) ชื่อ ยู บาร์ (U BAR) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/0
ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ 0๑.๓๐ น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอ
เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และป้องกัน
จังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุก ออกตรวจสถานบันเทิงที่มีใบอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบริการ
ชื่อ ยู บาร์ (U BAR) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/0 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีใบอนุญาตตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมีนายสุรพล เชื้อชมกุล
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๖< ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้น
มีนายสมเกียรติ พูลพร้อม แสดงตนเป็นผู้จัดการร้าน พร้อมนำพาในการตรวจค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดจากผู้เข้ามาใช้บริการ มีผลการตรวจคันตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ตรวจพบสารเสพติดประเภท “เคตามีน” (วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท ๒ เคตามีน)
บรรจุในซองพลาสติก จำนวน ๔ ถุง ตกอยู่บนพื้นภายในร้านขณะเข้าทำการตรวจคัน จึงได้ทำการตรวจยึด
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายสุรพล เชื้อซมกุล ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ทราบว่า “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ” และแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้นายภาณุ ธีรภาณุ กรรมการบริษัท ยูบาร์ ขอนแก่น จำกัด และนายสมเกียรติ พูลพร้อม ผู้จัดการร้าน
ทราบว่า “ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ”
6. สุ่มตรวจพบสารเสพติดประเภท เคตามีน (วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท ๒ เคตามึน)
ในปีสสาวะของผู้ใช้บริการชาย จำนวน 6 ราย ได้แก่นายมาณิชย์ ป้องจันทร์ อายุ ๒๗ ปี และนายจงเจตน์
เลิศสินอุดม อายุ ๒๕ ปี โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลทั้งสองทราบว่า “เสพวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ประเภท ๒ (เคตามีน) โดยผิดกฎหมาย
จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เจ้าของสถานบริการ เจ้าของสถานที่ และผู้จัดการร้าน
ทราบและให้โอกาสโต้แย้งข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตน ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง
สั่งปิดสถานที่ โดยแจ้งให้แสดงพยานหลักฐานและข้อโต้แย้งหรือข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้จังหวัดทราบ
สถานบริการชื่อ ยูบาร์ (U BAP) โดยนายสุรพล เชื้อชมกุล โต้แย้งว่า มีการตรวจตรา
สิ่งผิดกฎหมายจากผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการแล้ว ซึ่งต่อมามีผู้ใช้บริการหญิง จำนวน ๒ คน แจ้งว่าเป็นผู้ซุกซ่อน
/ยาเสพติด.

ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ไกรสร กองฉลาด โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนตัว

จริง ๆ ไม่อยากเอามาลงหรอกครับ เพราะเป็นเรื่องงานในหน้าที่ มันรกเฟสบุ๊ค แต่ที่ ต้องเอามาลงก็เพราะว่า ที่ทำไปยืนยันว่า
ไม่มีอคติอะไรกับทางผู้ถูกกล่าวหา แต่ต้องทำเพราะเป็นเรื่องยาเสพติด มันเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะเราปล่อยปละละเลยกัน และที่สำคัญผมเคยเรียกประชุมผู้ประกอบการสถานบริการแล้ว ตอนย้ายมาใหม่ ๆ ว่า เรื่องผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆผมไม่ค่อยสนใจ ไม่โลกสวยขนาดนั้น แต่
ขออย่างเดียวเรื่องยาเสพติด บ้านเมืองจะฉิบหาย ผมยอมไม่ได้ และไม่ต้องมาขอกัน ก็ตามนั้นครับความจริงสถานบริการ ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ มีครับ มีมากด้วยสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น เพราะขอนแก่นเรามีรายได้จากภาคบริการสูง
ถึง 57.82 % สูงเป็นอันดับหนึ่ง ของ GPPของจังหวัด ซึ่งสถานบริการก็เป็นหนึ่งในภาคบริการ ที่สร้างเงิน สร้างงานให้กับคนในจังหวัด
แต่การประกอบการต้องยึดถือกฎหมายและคุณธรรม จริธรรมด้วยครับ ถึงจะเจริญอย่างยั่งยืน และน่ายกย่องสรรเสริญมีประโยชน์อะไรครับ จากความร่ำรวยบนและคุณธรรม จริธรรมด้วยครับ ถึงจะเจริญอย่างยั่งยืน และน่ายกย่องสรรเสริญมีประโยชน์อะไรครับ จากความร่ำรวยบนความทุกข์ของคนอื่น พ่อแม่ ญาติพี่น้องผู้ปกครอง ต้องเสียลูกหลานเพราะยาเสพติด ก็หวังว่าสถานบริการอื่นที่ยังคงเปิดอยู่จะช่วยกันเอาจริงในเรื่องนี้นะครับ และยืนยันอีกครั้งว่า ถ้ายังคิดว่าสามารถเคลียร์ได้ ก็ลองดูครับ ปิดพับดังขอนแก่น.

 

แสดงความคิดเห็น