ชาวคริสตจักร เพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีน้ำเที่ยง ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสอีฟหรือวันที่เฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู


วันนี้ (30 ธ.ค.65) ที่คริตจักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีน้ำเที่ยงบ้านน้ำเที่ยง ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี พ่อแม่ผู้ปกครองชาวคริสต์จักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีนำเที่ยง ต่างพาบุตรหลานมาร่วมเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสหรือวันเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซูพร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า


นอกจากนั้นมีการมอบของขวัญให้กันและกัน โดยมี อาจารย์แม่ประกอบ พรมเมตตา ศิษยาภิบาลคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีน้ำเที่ยง นำประกอบพิธี โดยมี ศจ.คำพันธ์ สุดชา ประธานองค์กร FGC (องค์กรเพื่อนแห่งพระคุณ) ,ศจ.ลี ซองวู ศจ.ทอม ภูวงศ์ มิชชั่นนารี และ ศจ.สำราญ สรสันต์ ประธานโซน 2 ร่วมในพิธี นอกเหนือจากนั้นยังมีพี่น้องรับเชื่อต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด


เทศกาลคริสต์มาส ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ “พระเยซู” ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วนั่นเอง ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญชาวคริสต์ทั่วโลกและมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม.

แสดงความคิดเห็น