จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคาย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อ.เมืองหนองคาย 16 ครั้ง รองลงมาคือ อ.ท่าบ่อ 8 ครั้ง อ.เฝ้าไร่ 3 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนกรมทางหลวง 12 ครั้ง รองลงมาคือ ถนนในเขตเทศบาล อย่างละ 6 ครั้ง ถนนในหมู่บ้านและกรมทางหลวงชนบท 5 ครั้ง บริเวณถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ทางตรง 22 ครั้ง ทางโค้ง 8 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถมอเตอร์ไซด์
วันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม โดยวันที่ 6 ของช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย
ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการจากส่วนกลาง การรายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติอุบัติเหตุ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานประจำวัน 6 ด้าน
โดยสรุปวันที่หกของช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 3 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต (อ.เมืองหนองคาย 1 ราย อ.ท่าบ่อ 2 ราย) สาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย
ข้อมูลสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง บาดเจ็บ 22 ราย เสียชีวิต 9 ราย (เป็นชายทั้งหมด) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อ.เมืองหนองคาย 16 ครั้ง รองลงมาคือ อ.ท่าบ่อ 8 ครั้ง อ.เฝ้าไร่ 3 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนกรมทางหลวง 12 ครั้ง รองลงมาคือ ถนนในเขตเทศบาล อย่างละ 6 ครั้ง ถนนในหมู่บ้านและกรมทางหลวงชนบท 5 ครั้ง บริเวณถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ทางตรง 22 ครั้ง ทางโค้ง 8 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถมอเตอร์ไซด์ 27 ครั้ง รถกระบะ 1 ครั้ง รถเก๋ง 1 ครั้ง รถ 7 ที่นั่ง 1 ครั้งช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 00.01 – 03.00 น. จำนวน 8 ครั้ง รองลงมาคือ เวลา 15.00 – 18.00 น. จำนวน 5 ครั้ง และ เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 18.00-21.00 น. เวลา 21.00-00.00 น. จำนวน ช่วงละ 4 ครั้ง เพศชาย จำนวน 25 ราย เพศหญิง 6 ราย ช่วงอายุที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อายุ 20-29 ปี จำนวน 12 ราย รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15-19 ปี จำนวน 8 ราย ผลการเรียกตรวจรถทุกชนิดตามมาตรการ 10รสขม 3,259 คัน ถูกดำเนินคดี 189 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการเน้นย้ำเกี่ยวกับ ข้อสั่งการจากส่วนกลาง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เตรียมความพร้อมรับงานเทศกาลสงกรานต์ การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานและจุดเกิดอุบัติเหตุ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตลอดหกวันที่ผ่านมา.

แสดงความคิดเห็น