“สุวัจน์” ชวนวิ่งมาราธอน ฉลองครบรอบ 100 ปี ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมสัมพันธ์สถาบันศึกษา ชุมชนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 5 มกราคม ที่ NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมผศ.ดร. อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ , ผศ.ดร.สุดาใจ  โล่วนิชชัย  ที่ปรึกษาอธิการบดี และ นายมนตรี  จงวิเศษ  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน NRRU 100th anniversary RUN 2023 กำหนดจัดงานในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย NRRU Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร  เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปล่อยตัวในเวลา 05.30 น.  , NRRU Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. และวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual run)  พร้อมกันนี้ยังมีโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึก  NRRU 100th Anniversary Run 2023เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มกราคม 2566
นายสุวัจน์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะครบรอบ 100 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และได้ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ชุมชน สังคม และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองฯ
รวมถึงเชิญชวนให้ศิษย์เก่าได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย แสดงความรักความสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประชาชนทั่วไป ในการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า อาจารย์เกษียณอายุราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
แสดงความคิดเห็น