สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เร่งตรวจสอบหลักฐานการไปทำงานของพนักงานบริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด จำนวน 73 คน กลุ่มที่ 2 ที่เดินทางไปทำงานที่ สปป.ลาว ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2566 นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวิคิด ศรีกะพา หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอภิชาติ อนุวรชัย หัวหน้าด่านตรวจคนหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานหนองคาย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ทำการตรวจสอบหลักฐานพนักงานที่จะเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย ของนายจ้างบริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด เพื่อขออนุญาตนำพนักงานไปทำงานที่ สปป.ลาว ณ HOYA LAOS CO.,LTD จำนวน 73 คน (ชาย 29 คน หญิง 44 คน) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 2 ที่เดินทางไปทำงานที่ สปป.ลาว ประจำปี 2566


สำหรับผลการตรวจสอบ พนักงานของบริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ทั้ง 73 คน ได้ยื่นแบบแสดงรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.๑๒) พร้อมแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง ด่านตรวจคนหางานหนองคาย จึงรับแจ้งการเดินทางไปทำงานไปทำงานนอกราชอาณาจักร ในระบบ TOEA E-SERVICE เป็นที่เรียบร้อย


นายวิคิด ศรีกะพา หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีอยู่ 5 วิธี ได้แก่ 1.การเดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.บริษัทจัดหางานเพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศจัดส่ง 4.นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ 5 .นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศโดยต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากกรมการจัดหางานและเมื่อได้แล้วให้เดินทางผ่านตรวจคนหางาน ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ 25 ด่านทั่วประเทศ


ด้านนายอภิชาติ อนุวรชัย หัวหน้าด่านตรวจคนหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานได้กำชับ และเน้นย้ำให้ด่านตรวจคนหางานทั่วประเทศ ตรวจสอบการเดินทางของคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและสังเกตพฤติการณ์หากมีการจะลักลอบไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายให้ดำเนินการ ระงับการเดินทางตามกฎหมาย โดยในกรณีของ บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด จะเห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจ และสบายใจ ให้กับพนักงานของบริษัทว่าการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศครั้งนี้เป็นไปตามสัญญาจ้างตามที่ได้ยื่นข้อมูลให้กับกรมการจัดหางาน ทั้งนี้หากนายจ้าง/สถานประกอบการใด หรือคนหางานที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดต่อใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1605 กด 2 ในวันและเวลาราชการ.

แสดงความคิดเห็น