“วิโรจน์” กก. ลุยถิ่นย่าโม แจงแนวคิดพัฒนาการเมืองท้องถิ่น ชูเลือกโคราชเจริญแน่   

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 มกราคม นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร แกนนำพรรคก้าวไกล (กก.) ลงพื้นที่พบปะพร้อมแนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขตพื้นที่ จ.นครราชสีมาและสะท้อนปัญหากับผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคในตลาดไนท์บ้านเกาะ เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา พบแฟนคลับหลากหลายสถานะรวมทั้งบรรดาแม่ยกได้ขอถ่ายเซลฟี่ตลอดเวลา จากนั้นได้ไลพ์สดผ่านเพจ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ที่คลาสเฟ่ ไนท์บ้านเกาะ ซึ่งมีนายมารุต  ชุ่มขุนทด ดำเนินการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองโคราชและแสดงความคิดเห็นการเมืองท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
นายวิโรจน์ เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จะช่วยผลักดันขับเคลื่อนให้โครงการต่างๆที่ชาวโคราชฝันไว้และต้องการเป็นความจริงรวมทั้งส่งเสริมกระตุ้นการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น จากการลงพื้นที่สัมผัสแลกเปลี่ยนพูดคุยกับชาวโคราช ตนเชื่อมั่นศักยภาพทั้งทรัพยากรและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ หากมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเชื่อมโยงเส้นทางภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรายได้ของประชาชนสามารถช่วยให้เศรษฐกิจมีความขวักไขว่คึกคักมากขึ้น
ทั้งนี้ชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง กก.ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงหากต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กก.พร้อมเป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่และส่งเสริมให้โคราชเป็นเมืองแห่งความหวังให้เป็นศูนย์กลางและเป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหัวเมืองอีสาน ดังนั้นขอให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เลือก กก.ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม
แสดงความคิดเห็น