จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน โดยในช่วงเช้าจัดพิธีบรรพชาเป็นสามเณรทั้ง 99 รูป ณ มณฑลพิธี วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ส่วนในช่วงบ่ายจัดพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จัดพิธีฯตามวัดที่กำหนดไว้ในแต่ละอำเภอ


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (9 มกราคม 66) ณ มณฑลพิธี วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสารมเณร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรพชาเป็นสามเณรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครการฯ ทั้ง 99 รูป มีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ในช่วงบ่ายสามเณรทั้ง 99 รูป ก็ได้กลับไปประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และประจำอยู่ตามวัดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละอำเภอต่อไป จนถึงวันที่ 23 มกราคม 66 ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองหนองคาย ได้จัดพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย มีพระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นพระอุปัชฌาย์


สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ที่จังหวัดหนองคาย จะจัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน.

แสดงความคิดเห็น