จังหวัดหนองคาย กลับมาจัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning take) อีกครั้งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับตำรวจทางหลวงหนองคาย เป็นเจ้าภาพ

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 มกราคม 66) ณ ศาลาจอมมณี แขวงทางหลวงหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ (Morning take) ประจำเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 1/2566) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับตำรวจทางหลวงหนองคาย เป็นเจ้าภาพ


การจัดกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังจากมีการงดจัดกิจกรรมฯในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายและได้มีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว จังหวัดหนองคายจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมฯนี้อีกครั้ง โดยกำหนดจัดในวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดีระหว่างกัน ซึ่งในครั้งต่อไป อบจ.หนองคาย จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ.

แสดงความคิดเห็น