ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา ได้เร่งตรวจสอบกรณีที่ อดีตโยมอุปัฎาก ได้ร้องเรียนพฤติกรรมของครูบาไก่ พระดังจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา ได้เร่งตรวจสอบกรณีที่ อดีตโยมอุปัฎาก ได้ร้องเรียนพฤติกรรมของครูบาไก่ พระดังจังหวัดขอนแก่น

            11 ม.ค. 66 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงเหตุการณ์ที่อดีตโยมอุปัฎาก ได้ออกมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของครูบาไก่ เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวาบูรพาราม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หลังจากได้มีการร้องเรียน ซึ่งขณะนี้ ได้ให้นายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นคณะร่วมในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยได้ให้ไปหารือ กับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุต เพราะเนื่องจากครูบาไก่นั้นสังกัดธรรมยุต โดยเบื้องต้นจะให้ทางดำเนินการไปตามระเบียบของคณะสงฆ์ เพราะขณะนี้ยังไม่มีหลักฐาน ที่จะสามารถตัดสินว่าครูบาไก่ผิดจริง ซึ่งกระบวนการตรวจจะต้องใช้เวลา และทางสำนักเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต ยังต้องการหลักฐานจากฝ่ายที่ออกมาร้องเรียน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นหลักฐาน ซึ่งจะเป็นหนาที่ของทางคณะสงฆ์ที่จะพิจารณาหากมีความผิดจริง ส่วนจะมีการ้องขอทางจังหวัดเพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบนั้น ทางจังหวัดก็พร้อมเข้าไปร่วมด้วย ขณะนี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานไปยังเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรีเพื่อขอทราบรายละเอียดแล้ว.

          —- เสียง ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น —-

 

อกพงษ์ พุทธา จ.ขอนแก่น  087-9449990

แสดงความคิดเห็น