ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี อำเภอละ 200 ผืน


วันนี้ (11 มกราคม 2566) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว


โดยเริ่มจากมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 200 ผืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จากนั้นได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอรัตนวาปี จำนวน 200 ผืน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหลังที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี


สำหรับ อำเภอเฝ้าไร่ มีพื้นที่การปกครอง 5 ตำบล 73 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 50,788 คน ส่วนอำเภอรัตนวาปี มีพื้นที่การปกครอง 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 37,923 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 10 มกราคม 66 ที่ผ่านมา มีสภาพอากาศหนาวเย็น พบว่าประชาชนที่ยากจน ยังไม่มีเครื่องกันหนาวที่เพียงพอ.

แสดงความคิดเห็น