“ปราโมทย์ สุขสวัสดิ์” นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (วันเด็กแห่งชาติ) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2566


นายคชาชาญ สีสันต์ รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสังคม กล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ไผ่ความดี”


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เกมส์ต่างๆ เต้นประกอบจังหวะ การละเล่นและกีฬาพื้นเมือง ระบายสีจากปูนปลาสเตอร์ โดยมีการมอบของรางวัล เลี้ยงอาหารเด็กและผู้ปกครองตลอดการจัดงาน

แสดงความคิดเห็น