ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พบปะและให้โอวาทเด็ก ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พร้อมเปิดห้องทำงานให้เด็ก ๆ ได้ชมและได้นั่งเก้าอี้ทำงานถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยเน้นย้ำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง คือตั้งใจเล่าเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้


เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (13 มกราคม 2566) ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้พบปะและให้โอวาทนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา จำนวน 30 คน พร้อมคณะครู รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนสา พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


หลังจากพบปะและให้โอวาทแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ก็เปิดห้องทำงานที่อยู่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคายให้เด็ก ๆ ได้เข้าชม โดยเริ่มตั้งแต่หน้าห้อง ไปจนถึงภายในห้อง และได้ให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้ทำงานของตนพร้อมถ่ายรูปที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เน้นย้ำในการพบปะและให้โอวาทในครั้งนี้ คือให้เด็ก ๆ รู้จักหน้าที่ของตนเอง นั่นก็คือการตั้งใจเรียน เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้เล่าประวัติของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ๆ ด้วย.

แสดงความคิดเห็น