นรข.เขตหนองคาย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขนยุทโธปกรณ์โชว์เพียบ พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัล และการละเล่นอีกมากมาย


วันที่ 14 ม.ค.66 ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (สถานีเรือศรีเชียงใหม่) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยเขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขตหนองคาย) เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมกำลังพล นรข.เขตหนองคาย ขนยุทโธปกรณ์โชว์เพียบ พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัล และการละเล่นอีกมากมาย โดยผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เด็กได้ชมพร้อมสัมผัสของจริง สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การแสดงสุนัขทหาร,การแสดงท่าอาวุธ โดยหมวดป้องกัน บก.นรข.เขตหนองคาย ฯ ซึ่งสร้างความสุขและความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยเขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขตหนองคาย) กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปี ที่ส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญ และพร้อมใจกันจัดงาน เสมือนเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนของชาติ เพื่อให้บรรลุในความหวังและความตั้งใจของเด็กๆ ทั้งหลาย ที่จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมสนุกสนานเนื่องในวันเด็กของตนเอง กองทัพเรือ โดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นในวันนี้ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 ในปีนี้ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า ““รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


การกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติ ในแต่ละปีนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ได้เห็นความสำคัญของข้อนี้จึงได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เสมอมา ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตใจอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป.

แสดงความคิดเห็น