พ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งชาวไทยและชาวลาว พาบุตรหลาน เที่ยวงานวันเด็กที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคาย จัดหลายแห่ง โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลหนองคายที่เป็นจุดจัดงานหลักของจังหวัดหนองคาย และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย คึกคักเป็นพิเศษ

พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กและชมปลาหลากหลายชนิด หลังจากที่ 3 ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการจัดงานวันเด็กเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดหนองคาย ปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งมีการจัดงานวันเด็ก โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ที่เป็นสถานที่จัดงานหลักของจังหวัดหนองคาย มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมจัดงานในจุดนี้ มีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานฯ หลังจากที่ 3 ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการจัดงานวันเด็กเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานเปิดงานฯได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กล่าวเปิดงาน รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจาก อบจ.หนองคาย , รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก พมจ.หนองคาย , มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน , มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีเด่นของจังหวัดหนองคาย , เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มาจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมภายในงาน


ที่คึกคักเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งคือที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ที่อยู่ภายในวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดงานวันเด็กที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ และเปิดให้เด็กชมฟรีในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มีปลาหลากหลายชนิดให้เด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองได้ชมกัน ทั้งปลาน้ำจืดที่มีอยู่ในประเทศไทย และปลาน้ำจืดอีกหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับเด็ก มีผู้ปกครองทั้งชาวไทยที่เป็นชาวหนองคายเอง และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงชาวลาว พาบุตรหลานมาชมกันเป็นจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น