รับจ้างเปิดบัญชี ได้ไม่คุ้มเสีย

ช่วงนี้มีข่าวประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงหลายรูปแบบ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินโดยสร้างเรื่องให้ตกใจ โทรศัพท์ขู่และทำให้กลัว หลอกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าลงทุนน้อย

แต่ได้รับผลตอบแทนสูง หลอกเสนอขายสินค้าออนไลน์ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด หลอกให้กู้เงินออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งภัยการเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่หลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อส่วนใหญ่จะทำการโอนเงินให้มิจฉาชีพผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงิน โดยมิจฉาชีพมีการระบุชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ในการรับโอนเงินอย่างชัดเจน

ซึ่งบัญชีดังกล่าวนั้นไม่ใช่บัญชีของมิจฉาชีพโดยตรง แต่เป็นบัญชีของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าบัญชีม้า เพื่อให้ยากต่อการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

บัญชีม้าเป็นบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพหลอกบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีเงินฝาก แล้วให้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างในการเปิดบัญชี ส่วนใหญ่อยู่ที่รายละ 500 – 2,000 บาท จากนั้นมิจฉาชีพจะนำบัญชีธนาคารนั้นไปใช้ในการกระทำความผิด หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้า แล้วมิจฉาชีพก็จะถอนเงินของเหยื่อออกไป

ผู้รับจ้างเปิดบัญชีที่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ อาจติดร่างแหเข้าข่ายเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิด เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิด และเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน สำหรับความรุนแรงของโทษที่เจ้าของบัญชีจะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามิจฉาชีพนำบัญชีธนาคารของท่านไปใช้ในการกระทำความผิดเรื่องอะไร เช่น ถ้าหากตรวจสอบได้ว่าเป็นการร่วมมือกับมิจฉาชีพ ผู้รับจ้างเปิดบัญชีและผู้ใช้บัญชีอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น จะเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับจากการรับจ้างเปิดบัญชีนั้น ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ท่านจะถูกดำเนินคดี อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอีกด้วย

หากมีใครชักชวนให้ท่านเปิดบัญชีให้ ควรปฏิเสธและไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนำบัญชีของท่านไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ทุจริตผิดกฎหมาย และสำหรับท่านที่เคยรับจ้างเปิดบัญชีให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้บ้าน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และรีบดำเนินการติดต่อธนาคารที่เปิดบัญชี เพื่อทำการปิดบัญชีที่ท่านเคยรับจ้างเปิดไว้โดยเร็ว ไม่ให้มิจฉาชีพนำบัญชีของท่านไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดโดยมิชอบ

“ไม่อยากติดร่างแห อย่ายอมให้คนอื่นนำบัญชีของเราไปใช้” หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนแบงก์ชาติ โทร. 1213

——————————————————

นางปภาภัทร ณ พัทลุง
Papapatn@bot.or.th

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น