โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศิลป์ไทยครูแดง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศิลป์ไทยครูแดง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

 


วันที่ (17 ม.ค. 66) ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ ให้การต้อนรับ นางธนัสถา ศรีตะบุตร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง พร้อมคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสิ่งแวดล้อม เรื่องราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และอำเภอใกล้เคียงโดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศิลป์ไทยครูแดง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566๖ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ,พิพิธภัณฑ์รถไฟ ตลาดรถไฟ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เช้าชมภาพยนตร์ที่ โรงภาพยนตร์ไฟร์สตาร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น