ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดหนองคาย และหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเรือหายโศก และเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ที่ประชาชนมีความต้องการอยากจะให้กลับมาเปิดตามปกติเช่นเดิม

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดหนองคาย และหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเรือหายโศก และเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ที่ประชาชนมีความต้องการอยากจะให้กลับมาเปิดตามปกติเช่นเดิม

 


เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.วันนี้ (17 มกราคม 2566) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 65 ที่ผ่านมาพร้อมคณะ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอจาก 4 อำเภอที่มีจุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเรือหายโศกและจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ยังไม่ได้เปิดตามปกติด ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ณ ห้องประชุม สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

  สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะฯในครั้งนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รายงานเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดหนองคาย และได้หารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเรือหายโศก และเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า (บ้านม่วง อ.สังคม , บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย) รวม 4 จุด ที่มีการปิดตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงขณะนี้แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-1 จะคลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังปิดอยู่ ประชาชนมีความต้องการอยากจะให้กลับมาเปิดตามปกติเช่นเดิมในขณะที่จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ที่อยู่ตรงกันข้ามกับแขวงบลิคำไซ ได้เปิดตามปกติมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว
ท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวว่า ขณะนี้นครหลวงเวียงจันทน์ กำลังมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการขนส่งและโลจีส ติกส์ เนื่องจาก สปป.ลาวไม่ได้ติดทะเล ในส่วนของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเรือหายโศก และเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าฯนั้น อยู่ในการพิจารณาของนครหลวงเวียงจันทน์ในการปิด-เปิด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ที่ยังมีปัญหาอยู่คือจุดผ่อนปรนที่อยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนฯบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นที่ดินของเอกชนซึ่งตามเงื่อนไขแล้วจะต้องเป็นที่ดินของรัฐบาล ขณะนี้กำลังหาแนวทางในการดำเนินการอยู่ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดหนองคาย ก็มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อกันยายน 2565 ที่ผ่านมา นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย ก็ได้มีการประชุมและลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
ภายหลังเข้าเยี่ยมคารวะฯ รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะเดินทางไปไหว้พระทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ เริ่มจาก วัดองค์ตื้อวนาราม , พิพิธภัณฑ์สีสะเกด หรือวัดสะตะสะหัสสาราม สีสะเกด , หอพระแก้ว และวัดสีเมือง ตามลำดับ.

 

 

แสดงความคิดเห็น