ทีมจิตอาสา กฟผ. รวมพลังคืนรอยยิ้มให้ชาวอุบลฯ ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำลดกว่า 1,300 หลังคาเรือน

ทีมจิตอาสา กฟผ. กว่า 150 คน ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ลงพื้นที่ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนกว่า 1,300 หลังคาเรือน วัด และสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน

 

นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง กฟผ. จึงระดมทีมจิตอาสา กฟผ. จากเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และสถานีส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศกว่า 150 คน ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ และอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 13 มกราคม 2566 ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดและเสี่ยงอันตราย จึงดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เบรกเกอร์ สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งสิ้น 1,330 หลัง วัด 8 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง และศาลาประชาคม 7 แห่ง รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังคงได้รับความเสียหายและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือฟื้นฟู โดย กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมเคียงข้างคนไทย นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามาช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพราะ กฟผ. เป็นของทุกคน เพื่อทุกคน EGAT for ALL

——————–

แสดงความคิดเห็น