หนองคาย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566    โดยประธานในพิธีฯ นำผู้ร่วมกิจกรรมฯ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์ ทำเสวียนล้อมต้นไม้ และการทำปุ๋ยหมัก ภายในบริเวณโรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม จ.หนองคาย

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสังคมวิทยา บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 ที่จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ร่วมกับอำเภอสังคม จัดให้มีขึ้น
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีฯ ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์ ทำเสวียนล้อมต้นไม้ และการทำปุ๋ยหมัก มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

แสดงความคิดเห็น