หน่วยงานสนธิกำลังตรวจร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ มหาวงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายอนุชา ภู่เปี่ยมศักดิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,สรรพสามิต ,สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ประสานงาน มอบหมายให้นางศรีประภา สะพานทอง ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวร ประจำปี2566 ตามประกาศจังหวัด ลงนามโดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ห้ามขาย-ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ประกาศเป็นงานกาชาดปลอดเหล้า


ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามมาตรา 27 (7) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป และมาตรา 31 (6) ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป การตรวจในครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด.

แสดงความคิดเห็น