ร่วมส่งกำลังแรงใจให้เด็กบ้านเรา การประกวดดนตรี มหาไถ่มิวสิคคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 (AD ASTRA Music Contest 2023) ชิงถ้วยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาชาขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5

ร่วมส่งกำลังแรงใจให้เด็กบ้านเรา
การประกวดดนตรี มหาไถ่มิวสิคคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 (AD ASTRA Music Contest 2023)
ชิงถ้วยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาชาขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5

ในวันนี้ (21 มค. 2566)  ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับบริษัท จีเนียส มิวสิค จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ เยาวชนของชาติในด้านสุนทรียภาพทางด้านดนตรี จึงได้จัดการประกวดดนตรีขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออก และการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างครู อาจารย์ นักดนตรี นักเรียนและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ซึ่งได้จัดการประกวดดนตรี

ทั้งสิ้น 6 ประเภท ประกอบด้วย

1. การแข่งขัน วงเมโลเดียนผสมจินตลีลา ระดับปฐมวัย

2. การแข่งขัน วงโฟล์คซอง (Folksone) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

3. การแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

4. การแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5. การแข่งขัน วงสตริง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

6. การแข่งขัน วงสตริง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ในการประกวดดนตรีมหาไถ่มิวสิคคอนเทสต์ ครั้งนี้ มีโรงเรียนในภาคอีสาน ที่สนใจส่ง

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

3. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

4. โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

6. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง

7. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

8. โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

9.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

10. โรงเรียนนครขอนแก่น

11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

12. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

13. โรงเรียนพระกุมารเยชูบ้านไผ่

14. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

รวมจำนวนทีมที่เข้าร่วมแช่งขันทุกรายการทั้งสิ้น 31 ทีม

– บาดหลวงเปโตร ดร. อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ กล่าว(คนที่สี่นับจากซ้าย) – 

 

การจัดการประกวดดนตรี ในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และเยาวชนของชาติในด้านสุนทรียภาพทางด้านดนตรี นอกจากให้ความบันเทิงแล้วดนตรียังถือว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และสังคม นอกจากนี้ยังมีส่วนเสริมสร้างสมาธิ ความจำ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ ให้เกิดแก่ผู้เรียน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักดนตรี ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน โดยเฉพาะคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่เสียสละและทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ทางด้านดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

 

 – เสียง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น – 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าดนตรีเป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความบันเทิง และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่มีบทบาทต่อบุคคล ชุมชนและประเทศชาติสามารถเสริมสร้างให้บุคคลมีรสนิยม มีคุณวุฒิและสามารถทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเกิดความพร้อม เพราะในขณะที่ ฟัง เสียงดนตรีนั้น สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดความสุขออกมา เมื่อเราได้ยิน ได้ฟังเสียงดนตรีจึงทำให้เราเกิดความสุข และสนุกสนานไปกันเสียงดนตรีนั้น

พ่อ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทุกรายการ และขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้มีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป

– บาทหลวงเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี กล่าว(คนที่สองนับจากซ้าย) –

 

นอกเหนือจากกการประกวดยังทางเข้างานมีการจัดบู๊ทของโรงเรียนเพื่อเป็นการแสดงถึงความสามารถต่างๆของเด็กๆทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมมีการแสดงความสามารถพิเศษจากเด็กหลากหลายโรงเรียนในเครือมหาไถหลากหลายระดับชั้นให้รับชม

มาร่วมส่งกำลังแรงใจให้เด็กๆกันนะครับ รู้ผลประกวดเย็นนี้!!!

 

ณิเกต เจริญผลอัซววัฒน์ซกุล/ขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น