ประกาศรางวัลการประกวดดนตรี มหาไถ่มิวสิคคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 (AD ASTRA Music Contest 2023) ชิงถ้วยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาชาขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5

ประกาศรางวัลการประกวดดนตรี มหาไถ่มิวสิคคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 (AD ASTRA Music Contest 2023)
ชิงถ้วยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาชาขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5

ในวันนี้ (21 มค. 2566) เมื่อเวลา 18:00น.  ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับบริษัท จีเนียส มิวสิค จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ เยาวชนของชาติในด้านสุนทรียภาพทางด้านดนตรี จึงได้จัดการประกวดดนตรีขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออก และการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างครู อาจารย์ นักดนตรี นักเรียนและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ซึ่งได้จัดการประกวดดนตรี

ประกาศรางวัลทั้งสิ้น 6 ประเภท ประกอบด้วย

1. การแข่งขัน วงเมโลเดียนผสมจินตลีลา ระดับปฐมวัย 2. การแข่งขัน วงโฟล์คซอง (Folksone) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

3. การแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 4. การแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5. การแข่งขัน วงสตริง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 6. การแข่งขัน วงสตริง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดยสรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการประกวด (รอบเช้า)

การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

 

ผลการประกวด (รอบเช้า)

การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผสมจินตลีลา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)

ผลการประกวด (รอบเช้า)

การแข่งขันวงโฟล์คซอง (Folksong) (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)

ผลการประกวด (รอบบ่าย)

การแข่งขันวงสตริง (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

ผลการประกวด (รอบบ่าย)

การแข่งขันวงเมโลเดียนผสมจินตลีลา (อนุบาลหรือปฐมวัย)

ผลการประกวด (รอบบ่าย)

การแข่งขันวงสตริง (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)

แสดงความยินดีกับเด็กทุกคนๆและสามมรถรับชมLive Stream ย้อนหลังได้ที่

เฟสบุ๊คเพจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ครับ

– ภาพบรรยากาศช่วงรับรางวัล

– ภาพบรรยากาศช่วงการประกวด

 

 

ณิเกต เจริญผลอัซววัฒน์ซกุลและทีมงาน/ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น