จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (21 มกราคม 2566) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดหนองคาย ที่จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


นายสมพร สีดา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย /คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าตามที่ปรากฏข่าวสารเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น“วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรม“วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดหนองคาย พร้อมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน


กิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดหนองคาย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันรณรงค์ด้วยการเปิดไฟหน้ารถ เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไป และร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย และขอบทางเท้า ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น